Sufi Muda

Menemukan Tuhan Dalam Keseharian

Makrifat Bukan Tujuan Akhir

kaligrafi-allah-3Awal beragama Makrifatullah” begitu kata baginda Rasul untuk mengingatkan ummatnya untuk fokus mencapai tahap makrifat kepada Allah sebagai syarat awal agar seseorang dinilai telah beragama. Makrifatullah dalam makna umum berarti mengenal atau mengetahui tentang Allah. Makrifat terbagi menjadi Makrifat Asma (nama), Makrifat af’al/fi’il (perbuatan) dan Makrifat Dzat (Memandang Dzat Allah).

Makrifat dengan nama Allah berarti kita mengenal tentang Allah lewat nama-nama-Nya, adalah 99 nama yang baik (asmaul husna) yang terdapat dalam al-Qur’an. Ar-Rahman dan ar-Rahim misalnya mengajarkan kita bahwa Allah adalah sosok yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Al-‘Aziz, Maha Perkasa atau Maha Kuat, dengan nama itu tergambar dalam pikiran kita akan Tuhan yang Maha Kuat, sumber dari segala kekuatan. Dengan mengetahui nama tersebut akan membuat kita sadar bahwa di atas kita ada sosok yang jauh melebihi kemampuan kita. Dengan mengetahui nama-nama-Nya adalah salah satu cara kita mengenal-Nya.

Makrifat dengan af’al/fi’il atau sifat, ada 20 sifat Allah yang wajib diketahui oleh hamba-Nya. Kalam, atau berkata-kata akan mengajarkan kita bahwa Allah memiliki sifat berkata-kata, dengan itu memberikan keyakinan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia dengan perantaraan kata-kata-Nya. Kata-kata-Nya yang disampaikan kepada Nabi ditulis dalam bentuk kitab suci sedangkan kata-kata-Nya yang disampaikan kepada hati orang beriman akan memberikan petunjuk secara pribadi kepada orang tersebut dalam kehidupannya. Sifat Kalam Tuhan itu abadi, artinya tidak mungkin Tuhan hanya berkata-kata zaman dulu saja ketika Nabi ada tapi Dia akan terus berkata-kata sepanjang zaman, cuma diperlukan ketenangan jiwa dan hati yang bersih untuk bisa mendengarkan firman-Nya.

Makrifat Dzat, mengenal Dzat Allah, ini adalah puncak makrifat, mengenal dengan sebenar kenal. Dengan makrifat seorang hamba yang telah disucikan dan intensif berdzikir lewat hati sanubarinya, dapat melihat Tuhan Allah SWT. Para Sufi mengatakan, “Kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup dan ketika itu yang dilihatnya hanya Allah SWT. Makrifat merupakan cermin. Jika seorang sufi melihat ke cermin, maka yang dilihatnya hanya Allah SWT. Yang dilihat orang arif sewaktu tidur maupun bangun hanya Allah SWT

Kenapa awal beragama makrifat kepada Allah, karena jika tidak mengenal Allah maka tidak mungkin manusia bisa menyembah-Nya dan tidak mungkin bisa mencintai-Nya. Maka sangat penting bagi seluruh manusia untuk mencapai tahap makrifat agar ibadah-ibadah yang dilakukannya tidak sia-sia.

Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mengorbankan anaknya lewat mimpi, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kenapa Ibrahim melaksanakan perintah yang “aneh” tersebut karena dia sangat yakin yang memerintahkan adalah Allah. Kenapa sangat yakin yang datang dalam mimpinya adalah Allah, karena Nabi Ibrahim telah mencapai tahap makrifatullah, mengenal Dzat Allah SWT. Akal tidak mampu menguraikan tentang wujud Allah yang datang dalam mimpi Ibrahim, tasawuf dengan mudah menguraikannya. Uraian tentang makrifat dan pengalaman-pengalaman tentang makrifat hanya bisa dipahami oleh orang yang telah berada di alam makrifat pula.

Makrifat tidak di dapat lewat perenungan, lewat kajian-kajian atau bacaan-bacaan. Ribuan buku tasawuf tidak akan membawa seseorang mencapai makrifat. Al-Ghazali berkata, “Alat seorang sufi mendapatkan makrifat adalah qalbu, bukan panca indera atau akal. Pengetahuan yang diperoleh qalbu lebih benar daripada pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Jalan untuk memperoleh kebenaran adalah tasawuf (makrifat bukan filsafat)”. Al-Ghazali memaknai makrifat sebagai Memandang Wajah Allah.

Setelah mencapai tahap makrifat seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, barulah seseorang bisa menerapkan segala ibadah yang dianjurkan oleh agama. Zunnun al-Mishri mengatakan bahwa makrifat mempunyai jangkauan moral yang nilai kemanusiaan seoptimalnya yang harus berhias ahklak Allah SWT. Pergaulan orang arif bila telah sampai ke tingkat ini bagaikan pergaulan dengan Allah SWT. Aisyah istri Nabi ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an.

Hanya Allah yang mengetahui siapa dari hamba-Nya yang benar-benar mengenal-Nya, sampai ke tahap makrifat. Tapi tentu saja orang yang telah mengenal Allah sebagaimana disebutkan tadi maka Akhlaknya akan mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Menurut zunnun adalah tiga tanda orang Arif (Orang yang telah mencapai tahap Makrifat) :

 • Cahaya Makrifat tidak memadamkan cahaya kerendahan hatinya,
 • Tidak mengakui secara bathiniah, ilmu yang bertentangan dengan hukum lahiriah (Hukum Syariat).
 • Nikmat Allah SWT yang banyak itu tidak mengiringnya untuk melanggar larangan Allah SWT.

Orang Arif dengan pengetahuannya yang luas, hakikat yang mendalam akan tetap menjaga amalan-amalan zahir yang di syariatkan oleh agama. Orang yang mengaku bermakrifat kemudian bertingkah aneh, meninggalkan kewajiban agama, berakhlak yang tercela akan diragukan tentang makrifatnya. Kehebatan dan kekeramatan yang diberikan Allah kepadanya tidak dipakai untuk melanggar perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ini penjelasan dari ciri-ciri orang makrifat menurut Dzunnun al-Mishri.

Kesimpulan dari tulisan ini bahwa makrifatullah atau mengenal Allah adalah awal beragama, dengan mencapai makrifat maka segala ibadah akan bermakna karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Kalau Makrifatullah adalah awal beragama, lalu apa akhir dari agama? Akhir dari beragama juga makrifatullah karena Makrifatullah adalah ruh dari agama.

Demikian.

Single Post Navigation

53 thoughts on “Makrifat Bukan Tujuan Akhir

Navigasi komentar

 1. Pembuka kabut sombongku

 2. mug.ammad gesang pada berkata:

  hadir…

 3. muhammad gesang pada berkata:

  hadir…..

 4. Teddy pada berkata:

  Bg SM…agak menyimpang sdkt…boleh minta Pantun Nenek Guru di Buayan yg lengkap yg sering bacakan hr Guru? Makasih…Salam Kasih dari sini buat seluruh Kru SM.

 5. Cah_@nom pada berkata:

  Salam . . .takzim utk SM . . .
  Salam ala y rasulullah

 6. darmuji pada berkata:

  Salam kenal….mohon bimbingannya….kalau boleh punya tujuan…tujuan akhir hanyalah Allah

 7. APA ITU SYARI’AT, TAREQAT, HAKIKAT DAN MA’RIFAT?

  Bismillah
  Berikut ini saya nukilkan klaim mereka , kaum tasawwuf tentang apa itu istilah2 yang populer di kalangan tasawwuf/Sufi dalam rangka menuju Ma’rifatullah :

  Ma’rifatullah, pada intinya adalah mengenal Allah.

  Di dalam dunia tasawwuf, ada tahap-tahap yang dilalui :
  – Syariat,
  – Tariqat,
  – Hakikat,
  – Ma’rifat.

  Pada puncak inilah seorang hamba mengenal pencipta-NYA. Saking mengenalnya maka seolah berpadu. Orang bilang ini, “manunggaling kawulo gusti”. Tapi hendaknya dipahami BERPADU disini tidak berarti melebur menjadi satu hingga muncul “Tuhan adalah Aku, Aku adalah Tuhan” seperti “manunggaling kawulo gusti”-nya Fir’aun beberapa abad sebelum masehi yang lalu.

  Berpadu, artinya terdiri dari entitas yang berlainan yang masing-masing punya peran dan fungsi berbeda tetapi rela untuk berpadu. Dalam pada itu keduanya memberi warna dalam bingkai ma’rifatullah yang tegas, yang selama tak dilanggar batas-batasnya maka lukisan itu (hidup dan kehidupan) menjadi indah dalam bingkainya.

  Sirkuit Syariat (aturan, peribadatan, praktek, amalan, dsb) –melalui Tariqat (jalan, pencarian, pencapaian, pemahaman) – untuk kemudian mencapai Hakikat (hakiki, kesejatian, absolut) – dan pada akhirnya Ma’rifat (mengenal) adalah stasiun-stasiun yang umum dilewati para sufi. Ujungnya, Allah-nya. Pangkalnya, Allah-nya juga.

  Seseorang yang shalatnya benar, rukunnya benar, maka pahamnya benar, maka akan mendapatkan kesejatian yang benar, dan mengenal Allah dengan benar. Hamba yang mengenal Allah dengan benar maka shalatnya pun benar, rukunnya benar, pahamnya benar, dan kesejatian yang didapatinya pun benar.

  Itulah Ma’rifatullah, dimana hamba menyadari hak dan kewajibannya kepada Allah, sebagaimana Allah telah memenuhi hak dan kewajiban-NYA kepada hamba-NYA.

  Ibaratnya orang akan ke pasar nih. syariat adalah jalan kaki atau naik angkot atau apalah. tarikat adalah jalan yang kita lalui untuk menuju ke pasar tersebut. hakikat adalah dari kejauhan sudah nampak atau sudah terasa hingar bingarnya pasar. makrifat adalah kita sudah berada dalam pasar, melebur dan terlingkupi oleh pasar itu sendiri.

  Komentar terhadap perkataan diatas :

  Tingkatan syari’at, tarekat, hakikat dan ma’rifat, maka itu adalah istilah2 yang biasa digunakan kalangan tasawwuf atau ahli tarekat/Sufi.

  Sebab kalangan ahli tasawwuf dan tarikat itu sendiri ada banyak corak ragamnya. Dari yang kotorannya sedikit hingga yang paling kotor dan rusak.

  Namun tidak sedikit di antaranya yang justru sudah menginjak-injak syari’ah itu sendiri serta sulit menghindarkan diri dari khurafat, bid’ah dan fenomena syirik. Bahkan boleh dibilang sudah keluar dari syari’ah Islam yang telah ditetapkan oleh para ulama ahlus sunnah.

  Sehingga istilah syari’ah, tarekah, ma’rifat dan hakikat itu hanya sekedar “lips service”. Namun pada hakikatnya tidak lain merupakan sebuah pengingkaran dan pelecehan terhadap syari’ah serta merupakan penyimpangan dari manhaj salafus shalih.

  Ilmu hakikat ma’rifat adalah ilmu yang mempelajari cara memfanakan diri yaitu cara-cara menyatu secara mutlak dan meniadakan bilangan dan pecahan sehingga tidak di bedakan lagi antara hamba dan Tuhan bahkan semua adalah satu yaitu Tuhan adalah hamba dan hamba adalah Tuhan, tidak dibedakan lagi antara Kholiq (Pencipta) dengan makhluk, sedangkan perintah dan larangan syar’i hanya untuk orang-orang yang masih terhijab yaitu orang yang belum mencapai hakekat kefanaan (hakekat ma’rifat).

  Bagi orang hakekat ma’rifat perintah dan larangan adalah sesuatu yang tidak dibedakan sehingga bagi mereka tidak ada lagi ketaatan dan kemaksiatan karena sudah tidak ada lagi siapa yang harus taat dan siapa yang harus ditaati, bahkan seluruh isi al-Qur’an adalah kesyirikan karena masih membedakan antara perintah dan larangan, antara ketaatan dan maksiat, antara yang baik dan yang buruk.

  Inilah arti tauhid dan hakekat ma’rifat menurut mereka, sehingga mereka tidak membedakan lagi antara wali Alloh Subhanahu wa Ta’ala dengan musuh Alloh Subhanahu wa Ta’ala , antara orang yang dicintai Alloh Subhanahu wa Ta’ala dan orang yang dimurkai Alloh Subhanahu wa Ta’ala, antara ma’ruf dan munkar, antara muttaqin dan orang durhaka, antara orang yang taat dengan ahli maksiat.

  Apabila seseorang memiliki keyakinan yang demikian maka terlepas Islam dari lehernya dan dia telah kafir dengan kekafiran yang nyata walaupun orangnya mengaku telah mencapai hakekat ma’rifat atau mengaku sebagai wali Alloh Subhanahu wa Ta’ala maka mereka adalah wali syetan.

  Padahal sebenarnya mereka telah menyatu dengan iblis dan tentaranya, mereka telah menyatu dengan setiap kekafiran, kesyirikan dan kedurhakaan. (Madarij : I/130-134).

  Dimana Dipelajari Ilmu Hakekat Ma’rifat?

  Ilmu hakekat ma’rifat adanya hanya pada tasawuf dan filsafat atau ajaran kebatinan (batiniyah). Ilmu hakikat ma’rifat tidak ada pada kitab-kitab ahlussunnah wal jama’ah semacam kitab Shohih Bukhori, Shohih Muslim, Kitab Sunan at-Tirmidzi, Abu Dawud, Annasa’I, Ibnu Majah, dan seluruh ulama’ ahlussunnah wal jama’ah semacam al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik bin Anas, al-Imam Asy-Syafi’I, al-Imam Auza’i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam an-Nawawi semuanya tidak pernah mengajarkan ilmu hakekat ma’rifat sebagai mana difahami kelompok sufi.

  Ilmu hakekat ma’rifat hanya bisa didapatkan di dalam kitab-kitabnya tokoh-tokoh sufi seperti al-Futuhat al-Fushush, Tarjamul Asywaq, Unaqo’, Maghrib, Mawaqiun Nujum semuanya karya Ibnu Arobi, kitab Insanul Kamil karya al-Jaili, Taiyah karya Ibnul Faridl, kitab at-Thibaqot, al-Jawahir, al-Kibrit, al Ahmar karya Asy Sya’roni, kitab al-Ibriz karya ad Dibagh, kitab al-Jawahim dan ar-rimah karya at-Tijari, kitab Roudlotulqulum karya Hasan Ridwan.

  Kalau kalian membaca kitab – kitab tasawuf tersebut kemudian membaca buku – buku karya Abu Sangkan maka akan mendapati kesamaan dan kesambungan benang merahnya.

  Mengapa Hanya Pada Ajaran Sufi, Filsafat dan Batiniyah Saja Adanya Ilmu Hakekat Ma’rifat? Karena hanya kelompok sufi yang telah mengajarkan dan membagi muslimin menjadi dua golongan yaitu :

  1. Ahli syari’at.

  Menurut istilah kelompok sufi, kelompok batiniyah, atau kebatinan, ahli syari’at adalah penganut zhohir atau kulit, atau penganut kertas dan mereka katakan sebagai agamanya (syari’atnya) orang awam.

  2. Ahli hakekat ma’rifat.

  Ilmu hakekat ma’rifat menurut orang tasawuf adalah ilmu yang berasal dari perasaan, kecintaan, dan hawa nafsu tanpa harus mengikuti al-Kitab dan as-Sunnah, sedangkan ilmu hakekat menurut islam adalah ilmu yang berasal dari al-Kitab dan as-Sunnah dengan pemahaman as-Salafush shohih.

  Ahli hakekat ma’rifat mengaku menganut batin, penganut daya rasa, orang khusus, karena sudah mengerti batinnya atau intinya al-Quran dan al-Hadist yang hanya diketahui orang – orang sufi saja dan tidak diketahui oleh orang syari’at.

  Ibarat buah, orang syari’at adalah orang yang masih di kulit dan orang hakekat ma’rifat adalah orang yang sudah mencapai isi/inti yang sudah lepas dari kulit serta tidak butuh lagi dengan syari’at, orang – orang syari’at adalah orang – orang yang masih terikat oleh hukum – hukum syari’at, masih terikat hukum halal harom, perintah dan larangan, dan masih harus sholat, puasa, zakat, dan haji dan seterusnya.

  Sedangkan ahli hakekat ma’rifat sudah bebas dari semua itu. Kemudian mereka, tokoh – tokoh sufi terdahulu membuat thoriqoh sendiri untuk mencapai hakekat ma’rifat yaitu acara riyadloh, tujuan tertinggi dari riyadloh ini sama dengan latihan sholat khusyu’ buatan Abu Sangkan yaitu menyatunya hamba dengan Alloh Subhanahu wa Ta’ala atau wihdatul wujud atau manunggaling kawulo gusti.

  Setelah mereka mengadakan riyadloh, mereka berkata:

  “sekarang kita tidak usah pedulikan perbuatan kita, adapun perintah dan larangan itu hanya untuk orang awam yang masih terkena beban (taklif)”. Terhadap perkataan tokoh sufi ini telah berkata Syaikhul Islam bin Taimiyah Rahimahullah :

  “Tidak diragukan lagi dikalangan ahli Ilmu dan iman bahwa ucapan ini adalah puncak kekufuran, melampaui kekufuran yahudi dan nashoro mengingkari sebagian dan mengimani sebagian dan tetap menyakini bahwa Alloh Subhanahu wa Ta’ala menetapkan perintah dan larangan bagi mereka”

  Beliau juga berkata:
  “Barang siapa yang berkeyakinan bisa keluar dari perintah dan larangan syari’at dan tidak berlaku padanya hukum harom maka ia adalah orang yang paling kufur di muka bumi dan tergolong jenis Fir’aun”.

  Padahal pembagian ini adalah muhdats, dusta dan kebohongan merupakan kebatilan yang besar karena tidak ada dalil yang menunjukan adanya pembagian muslimin menjadi dua golongan tersebut.

  Kalau syari’at diletakkan paling rendah, akan muncul kesan bahwa demi kepentingan tarekah, ma’rifat dan hakikat, syari’ah bisa dikesampingkan. Dan paham seperti ini berbahaya bahkan sesungguhnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap agama Islam.

  Jadi, jangan sampai ada anggapan bahwa bila orang sudah mencapai derajat hakikat, apalagi ma’rifat, lalu dia bebas boleh tidak shalat, tidak puasa atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari’at itu sendiri.

  Kalau ajaran seperti itu, dimana ma’rifat dan hakikat boleh menyalahi syari’ah, maka ketahuilah, ulama2 mereka adalah ulama su’ yang tidak lain adalah syetan yang datang merusak ajaran Islam.

  Sebab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah mengajarkan
  ma’rifat dan hakikat, beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam menjalankan syari’ah. Dan tidaklah seseorang bisa mencapai derajat ma’rifah dan hakikat, manakala dia meninggalkan syari’ah.

  Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membuat garis dgn tangannya, kemudian bersabda :
  “Inilah jalan Allah yg lurus”, lalu beliau membuat garis2 di kanan dan kirinya kmudian bersabda,”Inilah jalan2 yg sesat, tak satupun jalan2 itu kecuali didalamnya terdapat syaitan yg menyeru kepadanya”.[SHAHIH. HR. Ahmad 1/435, ad Darimi 1/72, al Hakim 2/261, al Lalika’i 1/90. Dishahihkan al Albani dlm Dzilalul Jannah (17)].

  • Saya sarankan pak muji membaca referensi lain juga jangan hanya satu sumber.
   Membaca tasawuf dari orang yang anti tasawuf = mempersiapkan diri untuk membenci tasawuf..
   Semoga bulan pernuh berkah ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menerima hidayah yang tidak kita ketahui, amin

   • pengenjadisufi dipapua pada berkata:

    @bang SM, asslm
    Sepertinya Anda murid dari prof.dr.SS kadirun yahya alkholidi..
    Jika memang benar mohon kiranya abang sudi untuk menyapa saya di jomblo2010@gmail.com
    Kalau memang saya salah mohon kiranya untuk mengabaikan comment saya ini.
    Wsslm.

 8. Ruslianto pada berkata:

  Sapa sih yang dimaksud si muji ini ? misalnya,..tatacara sholat abu sangkan yg katanya mirip sholat dgn orang tarekat, padahal tidak sedikit pun mirip.(ah,..menduga-duga ia) ato si muji pendatang baru kale, coba dianjurkan baca dulu artikel “sholat khusuk salah kaprah”. he,he,he… inilah gaya si muji yg menilai tarekat dari tulisan-tulisan ato buku yang anti tarekat.
  Si muji menilai golongan tarekat secara general (semua sama) tidak membedakan mana yg mu’tabaroh atau tidak.
  ada ada aja,..ji,..ji piye sampean niki.

  Demikianlah tanda kekuasaan ALLAH.Siapa yang ditunjuki ALLAH dapat petunjuklah dia, dan siapa yang disesatkan-Nya, tiadalah akan mendapat pimpinan yang menunjukkinya (Waliyam Mursyida).
  (QS.Al-Kahfi, ayat 17).
  ###Waliyam Mursyida = orang yang menerima Nurun ala Nurin dengan sempurna.

  Orang-orang yg membenci (anti) pada golongan Tarekat (Mu’tabaroh) seperti si muji (ini), berarti membenci amalan dzikrullah, sebab dzikrullah adalah amalannya pengamal tarekat ;

  Barang siapa berpaling dari dzikir (mengingat,menyebut akan ALLAH),Kami turunkan kepadanya seekor syaitan yang terus menerus menjadi kawan seiring baginya. (QS.Az-Zuchruf, ayat 36).

 9. fadli pada berkata:

  Assalamalikum, nikmatnya dzikir
  ayuk pak muji kita belajar dzikir …….belajar mencari ridlo Allah.
  Pak muji …..Insan kamil mukamil itu memang ada ………!!!

  Pak muji (alm) Ayah saya dulu seorang peramal tarekhat pak muji…….
  ya ampyun pak muji, itu sholatnya beliau selama mengikuti tarekhat justru tambah banyak pak muji ……yg sunat- sunat juga dikerjakan.
  Alhamdulillah sakrat ayah saya diatas kasur (rumah)…. pak muji.
  dan pertemuan saya terakhir dengan ayah saya ketika beliau selesai mengambil air wudlu untuk sholat isya dan biasanya dilanjutkan dengan wirid/ dzikir pak muji dan selepas itu beliau istirahat dan sekitar jam 1 malam beliau berpulang

  Pak muji paman saya juga begitu pak muji belum lama masuk tarekhat bahkan belum sempat suluk beliau meninggal juga dikasur pak muji ketika digerak dengan istrinya beliau tau-tau juga sudah berpulang pak muji.

  kira-kira apakah kepergian dengan keadaan-keadaan spt itu mereka itu dijalan syaiton pak muji?

  mereka itu hanya peramal tarekhat pak muji bukan sekelas imam pak muji

  wallahualam, ……. pak muji

  nawaitu saya share saja pak muji …….saya hanya bisa mengambil contoh pada orang-orang terdekat saya.

  maaf jika tidak berkenan dan diperkenankan!!!

 10. Dar!pda ngomong!n tntag tasauf, mnd!gan kal!an brcrm!n dlu.. Apkh kal!an tu mas! Brdamp!gan dgn s!fat karna, ato tdk..

 11. pengenjadisufi dipapua pada berkata:

  @pak muji,
  Sholat, puasa, zakat dll itu memang wajib, dan org ma’rifat jg tetap sholat, tapi taukah anda sebelum rasululllah melakukan sholat 5 wktu itu apa yang d lakukan oleh rasulullah? Sholat dan serangkaian rukun islam itu tdk muncul dgn sendirinya melaikan hasil bermujahnya Rasulullah kehadirat Allah swt, barulah rasulullah melakukan syari’at, @pak muji, sebenarnya susunan yang bpk paparkan itu terbalik, bukan syari’at yang berakhir ma’rifat, tapi yang benar ma’rifat yang berakhir syari’at.
  Dan himbauan buat pak.muji, kenali dulu diri anda sbelum anda berbicara,

 12. Ma’rifat diri awal dari Ma’rifatullah

 13. jenggot pada berkata:

  Ass.
  usul bang bikin lagi satu judul beragama salah kaprah’
  qs 87(al a”la).ayat 14,15, ,sungguh beruntung orang yang menysucikan dirinya dengan iman. .dan menyebut nama Tuhannya,lalu dia sholat
  urutan perintah (petunjuk Allah) dalam ayat tersebut sungguh sangat jelas kecuali ada hijab yang membutakan anda terhadap petunjuk tersebut. urutan yang pertama sucikan diri terlebih dahulu,yg ke 2 sebut nama tuhanmu yg ke 3 lalu dirikan sholat , kebanyakan umat sholat lebih dulu, mereka abaikan 1 dan 2, sehingga apa yg terjadi solat nya jadi salah kaprah, ketika sholatnya salah kaprah akhlaknya jadi salah kaprah,berapa banyak org yg tinggi ilmu agamanya mereka solat tetapi bejat akhlaknya ,Lc gelarnya tetapi terhadap sapi dan betina dia doyan,Bukan sholatnya yg salah tapi tapi rukun dan saratnya tdk di penuhi, org tarekat mereka sucikan dirinya mereka sebut nama tuhan lalu mereka sholat ,baru terbukti sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar.

  • Comment Mas Jenggot oce, singkat, padat,
   Indah rasanya hidup ini bila sudah : Tasdiqul bil qolbi…Qaulun bil lisan … Wa amali bil arqan = Benarklan dalam qolbu… ucapkan dengan lisan… amalkan dengan perbuatan
   Maaf bila salah…

 14. darman pada berkata:

  mohon bantuanx untuk memberi ilmu makrifatullah kepada saya. mydar.80@gmail.com

 15. darman pada berkata:

  mengenal diri itu yg bgmn???

 16. darman pada berkata:

  mohon bantuanx untuk memberi ilmu makrifatullah kepada saya.mydar.80@gmail.com

 17. darman pada berkata:

  mengenal diri itu yg bgmn??? balas via email… di mydar.80@gmail.com

 18. darman pada berkata:

  wassalam terimakasih

 19. Celakanyah orang baca cerita
  Mengikuti ocehan cerita
  Tetapi gengsi belajar kerja
  Untuk esah soheh taqwa

  Dongeng cerita hanya membawa
  Pada akidah musrik belaka
  Walau mekah madinah juga
  Cuma jadi bahan pemuja

  Namanyah muja bukanlah taqwa
  Walau serupa di amal taqwa
  Haji zakat solat puasa
  Tapi sahadat semalah buta

  Enam sahadat di buruk sangka
  Karna menyinggung setiep kerja
  Juga menyindir alim ulama
  Juga umaro penjabat negara

  Sahadat tauhid rosul juga
  Sahadat taklid yang ketiga
  Sahadat banyu tunggal juga
  Sahadat bumi di pulau jawa

  Jawa sendiri semalah buta
  Malah mekah di puja-puja
  Madinahpun begitu juga
  Membuwat musrik sepulau jawa

  Beruntunglah jawa berjawa
  Menjadikan indonesia
  Di kagumi seluruh negara
  Zaman karno harto juga

  Kurun ketiga muncul ulama
  Ulama picek lalu buta
  Ego congkak mempin negara
  Bebas nian mengadu domba

  Setelah umat teradu domba
  Semuwah umat merasa mulya
  Utama islam serakah dun’ya
  Paling bebas merusak dun’ya

  Alesannyah benerin taqwa
  Tapi ngatanyah bukti pakta
  Islam malah paling bencana
  Sesama islam silih mencela

  Selain islam montong di kata
  Memang total ahli naroka
  Walau dun’ya menjadi raja
  Raja nyiksa pada sesama

  Politik dahsyat masuk agama
  Di kala umat teradu domba
  Kompak curiga buruk sangka
  Tiada paham di pancasila

  Para umaro juga ulama
  Malah repot mencari nama
  Ditengah umat teradu domba
  Menjadi lalab bersaing masa

  Aji baca uji dan tanya
  Demi sadar rasa merasa
  Rumasa hidup tidak berdaya
  Lalu dewasa berpancasila

 20. Manusia lahir suci hati
  Memang suci si air mani
  Walau dari anjing babi
  Air maninyah tetap suci

  Akibat bangga merasa suci
  Hingga enggan mawas diri
  Juga enggan berintropeksi
  Komo berjuluk habib kiai

  Untungnyah julang bukan kiai
  Sedrajat anjing dan babi
  Cuman dowang ngeroko ngopi
  Ngeja bingung pencipta bumi

  Alloh dowang maha suci
  Komo jadi wanita seksi
  Walau godain rosul nabi
  Tetapi Alloh tetap ke aji

  Sulit di duga ezat yang suci
  Tetapi mudah dengan di aji
  Ada tempat taklit mengaji
  Ngaji sambil geguyon diri

  Kaga serius tetapi pasti
  Karena sorga memang pasti
  Naroka juga sudah pasti
  Jika betul dewasa ngaji

  Bagai ngerumpi tetapi ngaji
  Bahas tiep yang Alloh benci
  Tida perduli diri sendiri
  Jikalau keji ya tetap keji

  Buwat apah belaga suci
  Rasa merasa tukang ngaji
  Jikalau memang pakta dan bukti
  Malah mengkorup syariat nabi

  Hitob Taklip dan hitob wad’i
  Hukum sariat dan hukum akli
  Adat budaya hukum sendiri
  Serba jelas bila mengaji

  Diri kita ya diri sendiri
  Manusia man atu biji
  Biji berbiji menuhin bumi
  Biji yang pasti ezat ilahi

  Bertemu Alloh kembali suci
  Seperti bayi walau akinini
  Diri sendiri nemu ilahi
  Ya kaya Alloh ngaku sendiri

  Namun biji busukin biji
  Numpuk di tempat kumpul biji
  Merasa banyak ya hasud dengki
  Ngaku sendiri malah kecaci

  Martabat rosul nabi wali
  Semuwah juga ngaku sendiri
  Yang mendengar ya meyaqini
  Percaya tanpa pakta bukti

  Sami’na wa’ato’na ngarti
  Tanpa nunggu pakta bukti
  Yaqin Alloh pencipta bumi
  Kuasa ngutus perohmat bumi

  Tida sedikit mahluk penduduk bumi
  Tida ingin intropeksi mawas diri
  Membuwat budeg dan buta hati
  Cemburu buta hasud dan dengki

  Setelah adam Alloh cipta jadi
  Ejin dan iblis amatlah dengki
  Sehingga Alloh mereka caci
  Ngatah nyang begini di ciptai

  Alloh berfirman taupik aku miliki
  Silahkan sajah engkau nodai
  Si ejin iblis terlanjur dengki
  Tantang Alloh mao menguji

  Bertahun tahun adam hidup sendiri
  Di dalam sorga tanpa istri
  Ahirnyah Alloh nyiptakan istri
  Nemenin adam buwang sunyi

  Alloh berikan kata janji
  Bila dilanggar turun ke bumi
  Ejin iblis goda sepenuh hati
  Sampai sukses terpengaruhi

  Adam Hawa turun kebumi
  Ejin iblis bangga hati
  Mangkin congkak pada ilahi
  Merasa bisa mempengaruhi

  Terus dan terus di pengaruhi
  Sampai kobil rebutan istri
  Habil terbunuh saking dengki
  Awal cemburu iri hati

  Maka penyakit-penyakit hati
  Paling sulit di obati
  Selain intropeksi mawas diri
  Sadar mengenal diri sendiri

  Kalau sudah ada dengki
  Kehormatan harga diri
  Sama sekali tiada arti
  Selain puwas napsu emosi

  Mao mengaji rasa gengsi
  Mengaku salah harga diri
  Maksain benar beridolohi
  Ahirnyah panday beri solusi

  Tableg ceramah berjuluk kiai
  Pede ego congkak hati
  Walau salah ogah ngakuwi
  Malah marah balik mencaci

 21. Pertanyaan tiga perkara
  Wajib ain menjawab taqwa
  Demi terjawab iman taqwa
  Menuntun sadar rasa rumasa

  Penyebab iman di manusia
  Satu ucapan kaipiat beda
  Karna pilihan si manusia
  Merasa bener yang di bisa

  Penyebab amal iman berbeda
  Cuwek aturan qias ijma
  Hadis quran jadi ta guna
  Aturan hidup bagai ta ada

  Penyebab iman sekaba-kaba
  Karna melihat pakta nyata
  Pormalitas simbol nama
  Berbuwat salah tida rumasa

  Adapun pangkat gelar nama
  Nabi rosul alim ulama
  Empat nama tiada beda
  Satu kaipiat iman taqwa

  Quran hadis kias ijma
  Dalil padoman iman taqwa
  Bila ta gengsi ama nanya
  Masrig magrib tiada beda

  Kelas drajat memang beda
  Tapi disiplin bagai sekola
  Tida curiga buruk sangka
  Bila mateng arip dewasa

  Atas kebawah ibarat roda
  Bawah keatas naek tangga
  Jika disiplin tarak rama
  Walau berbeda ibarat bunga

  Zaman sekarang ibarat beda
  Beda corak hewan satowa
  Seturu-turu mencari mangsa
  Pabila laen ya di mangsa

  Surat Al a’rop amat nyata
  Jika manusia mateng dewasa
  Tida curiga dan buruk sangka
  Tapi mengaji mengkaji jiwa

  Jiwa hidup hidup bertanya
  Dari manah asalnya kita
  Mao kemana langkah kita
  Apakah Alloh sudi nerima

  Kalamulloh qur’an di baca
  Kitabulloh badan di tanya
  Aji amal ibadah jiwa
  Di terima apah kaga

  Pahla kalau di terima
  Dosa kalau ta diterima
  Rasa merasa dan rumasa
  Sampai mati lanjut bertanya

  Ego congkak gengsi nanya
  Itulah iman budeg buta
  Bisa jadi sekaba-kaba
  Orang Cuma menduga-duga

  Sedangkan Alloh ogah di duga
  Tetapi suka di raba-raba
  Belay kasih cinta setiya
  Alloh juga balik meraba

  Meraba bukan meraba dada
  Dada montok kaum hawa
  Tapi rabalah sekujur jiwa
  Sebates mana punya kebisa
  =======================================================
  Benar yang benar atas penilaian Alloh dan rosulnyah maka ia kobul amal makbul iman.
  Ahlak prilakunyah tida suka usil kepada amal ibadah orang lain.
  Tetapi bila dirinyah di usili oleh orang lain maka ia berani menjelaskan amal ibadah dengan secara kersil dan terampil.
  Hingga ia di juluki insanul kamil. Alloh namainyah si Julang Anak Jalanan.
  Alloh amanatinyah Wali Abdal Imam Mahdi.
  Yang mempercayainyah dan meyaqininyah sebagai utusan Alloh maka beruntunglah ia dun’ya ahirat.
  Sebaliknyah orang menolak keberadaannyah maka cilaka dun’ya ahirat.
  Jadi jelaslah sudah.
  Orang beruntung sudah jelas
  Orang cilaka sudah jelas
  Tida perlu ribut-ribut.
  Orang beruntung bisa bertaklid esah soheh iman.
  Orang cilaka bertaklidnyah pada jahil murokab batil iman
  Tida perlu hujat debat
  Tetapi perlu cerdik cermat
  Inilah Alloh amanat Rosululloh berwasiat para leluhur mewangsit amanat wasiat.
  Ilmu ituh untuk maslahat bukan jahat berebut pangkat.
  Karena manusia punya pilihan
  Karena tida mao mengikuti aturan
  Karena manusia tida mao disalahkan
  Maka jadilah masing-masingan di luar tuntunan Alloh dan Rosulnyah dan di luar tatakrama iman taklid.

 22. Keyakinan itu satu

  Yaituh meyakinkan ezat secara pasti tanpa ragu tanpa pilihan ezat suci sang pencipta alam semesta yang bernama 99 yang terbaik nama sebutannya yaituh Alloh nama poyokannya Tuhan sebutan gaulnya Allah.
  Yang bersipat dengan sipat2 yang pasti ada duwa puluh yang wajib dengan wajib Aqli ada duwa puluh lawanan yang wajib yaituh mustahil / haram. Yang harus bagi ezatnyah bersipat semaonyah dewek yaituh ada satu dan satu pula lawanannyah yang di bahasakan sipat ituh harus / jaiz. Tetapi orang mu’min wajib Aqlinyah mewajibkan keyakinannyah untuk meyaqini Alloh bersipat semaonyah.
  Adapun keyakinan inih haram berbeda beda. Yang apabila beda berarti musrik kapir.
  Adapun ilmunyah memang berbeda beda dengan beda beda kelas drajat keyakinannyah. Bukan berarti beda pula keyakinannyah yang di bahasakan beda keyaqinan satu tujuwan. Maka akibat salah memahami beda2 inilah menjadi kacau balau keyaqinan yang mengakibatkan muncul goib2 abstrak pesaing Alloh taala.
  Yang benarnyah beda2 kelas ilmu satu keyaqinan. Keyaqinan di serupakan ijazah pendidikan. Tiep pendidikan satu tujuwan sukses lulus dapet ijazah tetapi beda2 kelas ilmu : Artinyah kelas 1 2 3 4 5 6 lulus SD SMP SMA dan seterusnyah.
  Mulai kelas satu tujuwannyah ya ijazah, ituh namanyah satu tujuwan beda2 pendidikan. Sama dalam keyaqinan satu tujuwan Alloh tapi beda2 amal sesuai pendidikan wajar bila ada yang ketinggalan ada juga yang duluwan.


  Coba pahami di inih zaman
  Iman yaqin bersaingan
  Organisasi partai golongan
  Beralasan beda aliran

  Aliran bila soal kerjaan
  Memang ia di sesuwaikan
  S k ijazah pendidikan
  Atawa bidang ekonomian

  Adapun yaqin wajib satukan
  Yaituh hanya Alloh dowangan
  Walau berbeda kelas amalan
  Sesuwaikan di pendidikan

  Dari itulah berkeyaqinan
  Ada struktur kedisiplinan
  Demi tida silih saingkan
  Tapi dewasa pengertian

  Kalau berbeda keyaqinan
  Lalu ilmu di satukan
  Amal menjadi acak2an
  Musrik kaya di inih zaman

  Disiplin dari kata padoman
  Paseh kalam kalimah qur’an
  Esah soheh mutakalim qur’an
  Ada bawahan ada atasan

  Bawah akibat ketinggalan
  Kurang rajin dawam amalan
  Ya otomatis pan ketinggalan
  Montong nyaci yang duluwan

  Nama julang anak jalanan
  Bukan lagi dulu duluwan
  Tetapi Alloh dateng duluwan
  Julang malah ketinggalan

  Julang malah jejampratan
  Gerowin Alloh dedewekan
  Tungguwin loh Julang jalanan
  Lagih jatoh jadi ketinggalan

  Alloh jawab yaa buruwan
  Kalau jatuh bangun dewekan
  Alloh lagi banyak urusan
  Alloh gendong hayoo buruwan

  Ciuy deh asyik temenan
  Di gendong Alloh ora jalan
  Malaikat mpee kesirian
  Julang bilang sukur temenan

  Jin iblis iprit setan
  Pada gondok kekeselan
  Nyuruh Alloh melemparkan
  Biar si Julang mampus pisan

  Nunan nonen Julang ucapkan
  Bari ngasih upah kentutan
  Jin iblis iprit setan
  Pada blukok ke enakan

  Jin iblis iprit setan
  Kepada hodam berhadengan
  Alim Ulama di pengaruhkan
  Buwat bantah Julang jalanan

  Bantah Julang bantah Tuhan
  Menjadi murtad islam iman
  Pabila wali di permainkan
  Cara curang duga dugaan

  Ngaku dewek tiep utusan
  Umat wajib mengiyakan
  Walau ta bisa mempelajarkan
  Cukup dengan beri dukungan

  Nulung Julang di tulung Tuhan
  Walau tanpa meyaqinkan
  Pengorbanan Alloh jasakan
  Alloh balas dengan belaan

  Allohu A’lam

 23. maaf bang Sufi lupa mohon ijin numpang amanat
  =======================================
  Kalau agama banyak bicara
  Adu argumen keras kepala
  Malah jadi perang agama
  Perang mulut perang saudara

  Kalah dan menang epro dan kontra
  Jadi dendam soal agama
  Nongsen ituh dalam agama
  Kalah bersaing jadi kecewa

  Agama ituh berlapang dada
  Berani ngaku saat kecewa
  Kalau salah minta hampura
  Ta ada menang amal agama

  Ada pemenang di amal taqwa
  Saat nafsu tunduk kepala
  Kalah tida merasa kecewa
  Tapi rumasa butuh kepala

  Sekarang inih hampir ta ada
  Orang jatoh tida kecewa
  Selain julang karuwan gila
  ora kenal kata kecewa

  Kecewa malah buwat tertawa
  Rasa merasa rumasa dosa
  Wajar sajah walau kecewa
  Yaqin Alloh memang murka
  ============================-
  Tahun baru ituh artinyah
  Pemanasan ketahun depannyah
  Demi lebih subur berkah
  Sandang pangan ekonominyah

  Ituh pasti Alloh janjinyah
  Bila benar penyambutannyah
  Minta ampun tahun yang sudah
  Minta bimbingan tahun depannyah

  Begitulah arti nyambutnyah
  Bukan girang tanpa artinyah
  Tetapi girang atas nikmatnyah
  Masih ketemu tahun barunyah

  Lalu bersyukur dengan sedekah
  Beri hadiah sekemampuannyah
  Walau hanya ke binatangnyah
  Atuh komo kemanusia mah

  Paling tida juga berdoah
  Untuk aman mahluk semuwah
  Demi nyaman amal ibadah
  Majaziah pun hakikiahnyah

  Buwanglah sipat rasa ibadah
  Hanya solat puasa sajah
  Tapi ibadah banyak jalurnyah
  Bukan solat puasa sajah

  Demi hidup ta silih mitnah
  Pahamilah arti ibadah
  Majaziah wajib hukumnyah
  Sama wajibnyah di hakikiah

  Bila banggain salah satunyah
  Mentang2 pada ahirnyah
  Si mentang2 silih mempitnah
  Menjadi resah mahluk semuwah

  Proses hidup sepuluh tahunnyah
  Tiep sepuluh tahun umurnyah
  Proses hidup jadi berubah
  Berubah dengan ilmu imannyah

  Jika ta paham inih mas alah
  Terus2an silih mempitnah
  Yang cilaka anak cucunyah
  Dendam dengki hasud dan pitnah

  Bila tuwanyah menyadarinyah
  Pasti takut dengan mempitnah
  Menghawatiri anak cucunyah
  Doyan mempitnah rusak akidah

  Adapun hukum benar dan salah
  Ada hitob taklib wadinyah
  Jika dewasa mateng mahamnyah
  Agama ituh pantang mempitnah

  Walau langka peminatnyah
  Nazom sair terus sajah
  Berkiprah watak tobeatnyah
  Karakter bidang nyebar amanah

  Mao membantah silakan sajah
  Lebih bagus cepet mampusnyah
  Paling tida mati hatinyah
  Jadi memedi raga jasadnyah

  Memedi nyiksa kesesamanyah
  Silih menyiksa kehidupannyah
  Bergontok-gontok cara hidupnyah
  Jadi resep ngeliyatinnyah

  Mereka bela golongannyah
  Cara curang pembelaannyah
  Silih serbu ke sesamanyah
  Tahun duwa belas jadi serunyah

  Lihat sajah apah jadinyah
  Keributan di manah manah
  Silih serobot kesesamanyah
  Bagai tiada pemerintah

  Ulama perang ulamanyah
  Umaro perang umaronyah
  Siang malem rusuh resah
  Mungkin sampai hari kiamah

 24. gading pada berkata:

  saya rasa semua benar mnurut persinya masing2,di ahli sufi saya rasa jg tidak salah.tapi yang menanggapi masih kurang mendalami jadilah setengah2 ujungnya salah juga.ahli sufi tidak mengajarkan syari’at,tarekat,hakekat dan makrifat yang akhirnya mengajarkan tidak sholat atau puasa lagi.malah justru itu yang wajib dilaksanakan.tujuan makrifat hanyalah mengenal untuk sayang dan cinta,kalau sdh sayang semua perintah pasti dilaksanakan,kemudian ahli sufi jg tidak membedakan golongan manusia syariat dan makrifat.hanya mengajak mengenal nama dan makna,artinya jangan hanya bisa mengucap nama allah saja tapi tidak mengerti maknanya,anak kecil bisa bicara allah,orang nasrani bs bilang allah,disinilah bedanya mukmin yg kenal nama dan makna.
  semua manusia yg menilai hanya allah dan akan kembali kepada allah.tapi yg jelas digaris bawahi bahwa ahli sufi tidak mengaku jadi tuhan dan tidak melepaskan perintah dan larangannya..semoga kita semua menjadi islam yang di ridhoi,,amin amin.. ya robal alamin…

 25. sudah mengenal Allah secara ruhaniah kemudian menghentikan aktivitas sholatnya atau amal ibadah wajib lainnya. Ingat bahwa kita terdiri dari dua unsur yaitu jasad dan Ruh, yang mengenal itu bukan jasad yang mengenal itu adalah Ruh, sedangkan yang sholat bukanlah Ruh saja tapi juga jasad. jadi meski sudah mengenal Allah tetap saja harus sholat.
  nah Fungsi makrifat sebenarnya adalah untuk beribadah, bukan setelah bermakrifat malah meninggalkan ibadah. Dengan bermakrifat maka ibadah kita benar benar dengan makrifat , coba bedakan dengan orang yang beribadah tapi tidak bermakrifat, pasti lain kan. kalau kita berbibadah dengan mengenal Allah atau bermakrifat kepada Allah maka ibadah kita akan khusyu. tapi jika beribadah tidak bermakrifat pasti tidak akan khusyu.
  terimakasih smoga bermanfaat

 26. undin barru pada berkata:

  Tau DIRI brarti mengenal allah,perbanyak sikir,istigfar,salawat lah

 27. nikjid pada berkata:

  sheikh sufi muda tolong hantarkan article terbaru tuan kpd email saya.

 28. Suhaimi Salih pada berkata:

  Bismillah… Ini hanya perumpamaan, cuba lihat cermin, anda akan melihat diri anda sendiri? Persoalannya, siapa diri di dalam cermin dan siapa diri di luar cermin?
  Di sini ada dua diri tapi melakukan gerak yang sama.
  Kalau jawapan anda ada 2 diri maknanya anda belum mengenal diri. Syirik jika mengadakan 2 diri atau 2 kewujudan…
  Kalau jawapan anda, yang di dalam cermin dan di luar cermin adalah satu…maknanya anda mengenal diri… yang dipuji dia yang memuji pun dia… yang disembah dia yang menyembah pun dia…
  Hilangkan kewujudan dirimu barulah Allah akan wujud, matikan hilangkan tiadakan diri, kenallah engkau pada Allah… wassalam

 29. Assalamualaekum wr wb.
  Audzubillahimansyaitonirodzim Bissmillahirohmanirohim Ashadualaillahailalloh waashaduanna muhammadarosululloh.

  Dalam artikel disebutkan : “Kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup dan ketika itu yang dilihatnya hanya Allah SWT. Makrifat merupakan cermin. Jika seorang sufi melihat ke cermin, maka yang dilihatnya hanya Allah SWT. Yang dilihat orang arif sewaktu tidur maupun bangun hanya Allah SWT”

  Berarti ketika sholat biar khusu mending tutup mata, baca bacaan dengan hati, pikiran kosongkan, qalbu menggapai rasa eling ke Alloh. Apa seperti itu?

  Lalu apakah getaran hati dan rasa yang kuat bisa sampai menggetarkan seluruh badan ketika sholat? Atau bagaimana ketika mencermati salah satu ayat:
  “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal” (QS. Al Anfal: 2).

  Mohon pencerahannya… 🙂
  Terimakasih,

 30. Seorg sufi sejati tdk akan meninggalkan syariat. Sbb tanpa syariat mk tdk lah seseorg sampai pd Makrifatullah. Syariat tanpa Makrifatullah, mustahil,sia2. Sedang Makrifat tanpa syariat, adl menuju kekafiran. Menyinggung ttg Buku Abu Sangkan, sy tdk bermaksud menggurui. Namun shalat khusu’ tidaklah dpt diperoleh semudah apa yg tertulis pd buku/pelatihan2 shalat beliau. Sbb kekhusu’an pd shalat adl ‘perolehan’. Akibat sang hamba sdh mencapai kefana’an/kebaqa’an. Atau pd proses menuju kesana, sbg pemberian dan karunia Tuhan pdnya, krn kesungguhan nya dlm meniti jln inabah. Mk utk memperoleh shalat khusu’ dibutuhkan pelatihan diri fokus kpd Allah sepanjang hidup dan setiap helaan nafas tanpa sela. Dzikir adl apa yg diajarkan Al Quran dan As Sunnah, utk memperoleh fokus hidup hy pd Allah semata. Dan proses ini membutuhkan tahapan2 yg hrs dilalui, sbgmn kita meniti jln pendidikan, melalui tahapan2 naik kelas. Dan waktu yg tak terbatas, tergantung kapan Allah berkehendak menerima sang hamba dlm upayanya Makrifatullah.
  Jd mksd sy, pencapaian shalat khusu’ bukanlah dicapai dg cara melatih shalatnya semata, melainkan melalui jln dan upaya membenahi diri dan etika dihadapan Allah melalui proses pensucian hati. Inilah upaya hamba. Sedang kekhusu’an adl buahnya. Sbg karunia Allah. Berupa sambutan Allah pd hambaNya, yaitu tersambungnya konektivitas hamba dg Tuhannya, dan shalat adl puncak dr keadaan tsb. Sbb shalat adl puncak dzikir. Ketika dlm keseharian sang hamba berupaya trs menerus mengingat Allah dlm hdpnya, hg mencapai kesadaran yg tak pudar akan Allah, dan membawanya pd keadaan yg sgt sadar/berpengetahuan ttg Allah. Mencapai keadaan, ‘kemana kuhadapkan wajahku di sana ada wajah Allah’. Mk shalatnya adl mahligai pertemuan antar Kekasih dan Yg diKasihi. Keadaan keintiman yg indah / nikmat inilah khusu’. Sbgmn keadaan org yg sdg bermesraan, mk tiada yg lain yg dirasakan, dilihatnya dan diperdulikannya, kecualinya Kekasih dan kemesraannya.
  Menurut kcmt pandang sy, di sini perbedaan metode sufi dg metode pelatihan shalat khusu’ Abu Sangkan. Metode sufi menerapkan pembangunan diri scr keseluruhan dlm hdp sehari2, jalan berinabah, tanpa mengharap apapun kec Allah saja. Shg ta’rif Illahi turun, karunia ilmu, kebaikan, kenikmatan (termasuk kenikmatan shalat), dan ending nya adl keselamatan dan kebahagiaan sejati.
  Menurut sy pula, jgn lah mempersempit pandangan diri dan umat. Sdg ilmu Allah sgtlah tak terhingga luasnya.
  Seringkali sy menasihati diri sy sendiri, utk melemparkan cita2 pd puncak ketinggian, menujukan pandangan/manshur pd puncak pandangan yaitu Allah, agar sedikit demi sedikit, dg rahmat Allah, sy meniti jln menuju puncak cita2 sy.
  Jk sy melemparkan cita2 hanya sepenggalan tangan, mk jk Allah izinkan sy sampai, bukankah yg rugi sy sendiri? Krn hy menargetkan diri lbh rendah drpd ketetapan potensi diri yg tlh di’titipkan’Nya pd sy, pd seluruh mahlukNya yg bernama manusia…shadaqallah Al-adhim.

 31. Alhamdulilah :Bagus dari M.sia berkirim salam kepada keluarga besar ke tempat bapa semua sufi muda. Mari biar saya garap sedikit teori atau ilmu tambahan buat kita renungi.Nama saya di Pulau jawa adalah Raden Indera sukma.Pernah mengziarah seorang diri ke sumatra dan jawa seorang dir kurang lebih 2 bulan.Pernah diberi Izin beribadat seorang dalam masjid demak beberapa malam sekehendak mana pada malamnya dengan berkunci dari luar.Alhamdulillah.Bergaul dengan kaum musafir sufi keterbalikan baju sehari hari.

  Mari saya perkatakan teori yang mudah untuk capai fanabilah,marifat diri dan marifat Di Qurbah Allah. Jangan kita diskusi terlalu jauh.Namun saya fikir kalian semua tahu bahawa jalan sufi itu adalah jalan ke 6,manakala jalan ke 7.Jalan hakikat jalan ke 3.Jalan ke 8 adalah jalan kenabian.Maka kalau penetapan jalan ini didapati tiada dalam sebarang kitab,maka katakan saya yang mengariskan rumusan ini.Sebagaimana Sheikh Asyaari mengarisan formula sifat 2o itu. Maka saya terusan pesan agar kalian mencari tafsir sebenar 2 kalimah sahadat.Mencari dan bertanya mengapa berlaku itu ucapan yang pertama-tamanya.Berlaku pengucapan antara siapa dan dimana. Maka cari pengertian Allah yang dimaksudkan.Kalau masih gagal bagaimana kah kita memahami maksud pengucap pertama itu.Kemudian apa maksud pengucap ke 2 membalasnya Muhammadan Rasululah.Diamana berlaku peristiwa itu.?Bentuknya bagaimana?Alamnya dimana? Dijabarut atau lahut atau malakutkah.Kalau tahu tempat maka kita tahu mengapa Zat Allah digelar Allah.Zat Allah itu apa sebenarnya.Ia hanya dikenal oleh Nur Muhammad.Muhamad dalam rupa apa sebenarnya pada masa itu.

  Kita kemudian dikenakan rukun Iman dan Islam.Maka Islam itu bermulanya dimana? sejak bila.Siapa sebenarnya Islam.Islam itu benda.Maka agama adalah kepercayaan dan ritual ibadatnya dan lain-lain berkaitan.Maka setelah kita tauhid dengan 2 kalimah sahadat itu.Maka kita melaksanakan amal kebajikan dan amal ibadat yang ditetapkan ikut fekah.Apakah semua perkataan kita dan perbuatan dalam amal dan badat serta apa-apa yang sadar itu bebas dari syirik tersembunyi.

  Baiklah kita mulakan dengan mandi janabah adakah ada perkataan dan perbuatan syirik tersembunyi disitu?.Kalau ada maka bagaimana perkara itu.Kemudian kita berwudhu pula,apakah perbuatan dan perkataan untuk perkara itu masih juga syirik tersembunyidalam perkataan dan perbuatan.Nah apa kelangsungan ibadat-ibadat seterus termasuk fardhu haji kalau tidak bebas dari syirik tersembunyi.Mandi janabah yang tiada pernah bebas dari perkataan dan perbuatan syirik tersembunyi.

  Anda semua beribadat syariat biasa adalah cukup bagus,inipun jarang manusia islam umum laksanakan dengan kesadaran.Rata-ratanya tidak melaksaakannya. Namun juka kalian mahu terbaik atau memberi nafas marifat kepada ibadat syariat,maka bebaskan anda dari perkataan dan perbuatan tersembunyi.Seorang sahabat bernama Sahl telah beretemu nabi disebuah padang berumput lapang hijau dimalam yang cuacanya baik. Maka pada kejauhan Sahl nampak sebuah susuk tubuh bercahaya seperti lajimnya nabi .Maka ia mendekat,lalu ia dapati susuk itu baginda nabi.Nabi rupanya menagis terisak-isak.Selepas memberi salam dan bersapa dan bertanya kepada junjungan nabi. Maka nabi berkata<Bahawa Allah berkata bahawa umat islam tiada yang kafir namun mereka syirik tersembunyi dalam perkataan dan perbuatan. Lalu amalannya dicampak turun oleh penjaga pintu langit apabila cuba ditunjukan kepada Allah walhal diperakui fekahnya sempurna. Wahai bapak-bapak kaum sufi muda. Teliti perkara ini dahulu,kemudian berbuatlah amal syariat dengan unsur marifat yang bebas dari syirik tersebut.Buatlah zikir biasa dengan banyak dimalam hari.Kemudian rasakan ketepatan dan kelazatan ibadat anda. Bertanyalah kepada bapak kiyai agung tentang apa kah perkataan dan perbuatan syirik tersembunyi itu berlaku sehari-hari tanpa kita sadari.Sehingga wajib tertolak turun amal dan ibadat kita semua.Tertolak jua doa dan taubat lantaran syirik itu. Kemmudian baru redahi jalan keilmu-keilmuan berikutnya dengan mudah sehinga marifat marifatnya.

  Maka hendaklah anda sadari kini,ngak usahlah berteori besar dan mendalam dan sufi keterlaluan. Sufi itu pilihan Allah bukan lelakun manusia.Seumpama nabi itu pilihan Allah bukan lelakun awam.Nah mulakan seperti saya perkatakan diatas terlebih dahulu.Semua ilmu yang dikitabkan itu adalah teori kulit marifat sahaja.Tidak pernah ilmu sir dan ilmu laduni dibukukan dalam kitab-kitab mana pun kerana ia aurat kepada awam. Maka anda semua menerima salinannya adalah tidak mustahak bagi anda.Tiada apa pun isinya yang memungkinkan anda mengenali Allah selain atas dasar teori.

  Awaludin marifatullah itu maksudnya agama itu diadakan setelah para rasul benar-benar mengenal Allah kemudian menjadi rasul menyebarkan agama tersebut.Kita ini sudah dipertengah beragama islam,bagaimana baru kenal Allah barulah islam.Kenal diri dulu baru kenal Allah. Tidak mengapa bagi kita pertengahan jalan baru kenal Allah dengan melalui roh diri mengenal Allah kemudiannya. Ini khusus bagi rasul yang dibedah dadahnya beberapa kali agar mengenal rohnya,maka roh nabi inilah mengenal Allah Taala dan Mikraj. Begitulah jua nabi Ibarahim dari kecil masa disembunyi oleh bondanya di Gua. Ia mengenal Allah dulu barulah menjadi kemudiannya agama..Anda cobalah kenal diri itu,maksudnya dengan seperti lazaiom rasa mati telah dianugerah melihat 3 lembaga diri dihadapan diri.Maka itulah saatnya dinamakan kenal diri. Biasanya manusia dan jin yang menjadi mayat wajib hadapi suasana kenal 3 lembaga dirinya yang batin,ghaib dan yang sir. Nah dari sinilah akan berlaku berbagai marifat berikutnya dengan ehwal-ehwalnya tertentu. Namun Fanabillah adalah gerbang terdahulu patut berlaku.Ianya dijalan ke 3 iaitu jalan hakikat. Jalan menuju Allah oleh makhluk adalah 10 bukan 4. Jalan fakir adalah jalan ke5 ddengan ilmunya usul miskin.Jalan wali jalan ke7 dengan ilmunya usul Darjat.Jalan marifat adalah jalan ke 4 dengan ilmunya bernama usul mufatul ghuyub.Manakala sufi adalah jalan ke 6 dengan ilmunya bernama usul Muhabbah.Bukan total ilmu tasauf diperingkat akademik Universitas itu.beda jauh sekali dan dikit hubungan benang merahnya antara tasauf sufi dengan tasauf awam.Wassalam maaf ye

 32. Salam:Jangan cerita pasal isi buku orang lama atau baru.Bagi penuntut sebenar ia tidak terlalu berfaedah. Membandingkan bahasa dan buku-buku itu tidak memberi apa-apa pembukaan hijab.Menyetujui buku itu bukan bermakana telah makrifat.Kalau penulis buku menulis semasa mudanya.Maka buku telah beredar dengan berpuluh salinan. Masa tuanya ingin diperbetulkan dan ditambah baik maka,tiada dapat.Penulis meninggal dunia tanpa buku yang mutakhir.TIdak mungkin penulis buku membuka aurat jalan laduni dan sir Zat Allah.Jadi hampi semua buku adalah kulit kepada ilmu ilmu usul muftatul ghuyub sahaja.Maka marifat buku dan bincang namanya.

  Maka lebih baik kalian rujuk mendalam kedalam seni rahsia ucapan 2 kalimah sahadat.Kemudian merujuk kepada kitab Nur Muhammad yang mana mengandungi hadis-hadis kudsi berkaitan. Kalau kalian menerimanya dengan baik,maka teruskan pencarian guru mursyid.Kalau tidak menyetujui segala isi kitab Nur Muhammad.Maka jangan lagi bicarkan tentang ilmu ini dan jangan rujuk lagi mana-mana kitab sejenisnya. Kalian disaran tekuni hal fekah dan ilmu tasauf awam yang dijadikan subjek universitas islam serta tafsir kitab quran dan hadis.

  Kitab-kitab lain tidak perlu rujuk.Sesudah capai zauk dan fanabillah dan baqabillah baru baca buku tersebut dan mudah jumpa kesalahan-kesalahan isi buku tersebut.ketidaktepatan dan ketinggalan isinya. Maka semasa menuntut menjadi salik.Bukan kira tasauf,tarekat atau sufi. Tak ada benda-benda ini untuk nabi yang merupakan murid Allah terdahulu.Ada ilmu-ilmu yang amat rahsia tapi mudah.Tak sampai 2 mukasurat pun ilmu itu. Namun nabi tidak membukakan kepada awam.Ia aurat dan haram dibukakan dan berbahaya agama kerana penganut agama hampir keseluruhan adalah awam.Untuk kita mengajar mereka buat kita bodoh seperti menyeberang lautan dengan rakit buluh.Maka kita memilih seorang dua murid dalam seanjang hidup untuk ajarkan ilmu tersebut.Jika ditakdirkan boleh.

  Cuma beri tumpuan kepada perkataan dan perbuatan tanpa syirik tersembunyi sehari hari.Walaupun dalam ritual berzikir mesti itikadkan kata tauhid yang membawa makna tidak syirik tersembunyi jua pada perkataan dan perbuatan zikir itu.Mandi junub tanpa syirik tersembunyi ,malah menyembelih ayam pun tanpa syirik tersembunyi.Maka sepatutnya tidur pun harapnya tanpa syirik tersembunyi.Maka sepatutnya segala ibadat diperingkat syariaat itu dilaksanaklan tanpa syirik tersembunyi.Maka sehinggalah rasa suci,zauk,kemudian fanabillah,baqabillah,marifat,diri,marifat alam-alam dan penghuni nya dan marifat di Qurbah(sahadah). Diamkan ilmu itu untuk diri beberpa ketika.ajarkan kepada yang Allah kirimkan calunnya keada kita sahaja.Ikut darjat murid.Jika naik maka berilah atas sikit. Dengan jangan lupa memberi sufaat guru yang akan memudahkan murid menekuni ilmu dan yakin. Jangan serabutkan dengan unsur duniawi dan akhlak buruk.Itu halal ini halal tu tanda karut. Hormati jalan syariat kerana mereka adalah kekal ramai penganutnya.Mereka jualah yang membenam mayat kita ke perut bumi setelah kita mati.Bukan segalanya diuruskan oleh orang marifat dan sufi untuk kerja-kerja tersebut.Biarkan mereka dengan ilmu mereka. Alhamdulilah mereka bukan kafir tulin.Malah anak-anak kecil yang meninggal dunia. Kemudian orang yang cacat semenjak kecil yang tidak waras dan tidak mampu mengtahui agama dan ibadatnya dengan sempurna adalah penghuni syurga tanpa hisab walaupun dari keluarga bukan islam .dll sufaat nabi lagi.Biarkan untuk awam adalah kesejahteraan kehidupan awam dengan syariat mereka.Pimpin diri agar dicintai Allah kalau ingin jadi kasih Allah. Kemudian bacalah kitab-kitab dari penulis sufi.nescaya kamu ketawa.

  • rijal pada berkata:

   Jika manusia sudah mengenal tuhannya, dari sanalah manusia menjadi yakin terhadap Tuhannya. Merasakan kenikmatan beribadah, mersakan nikmat shalat, berdoa dan ibadah-ibadah lainnya. Benar tidak usah di perdebatkan marifatullah adalah wilayah pengalaman kita masing-masing. Jika Allah berkehendak menujuki jalan dan memberikan anugrahNya siapapun tidak akan bisa menolaknya.

 33. Terimakasih, Artikel yang bagus.
  Numpang Promo ya sufimuda.net

  “TAMAN MURAH TERIMA JASA:”
  Pembuatan taman, Desain taman, Perawatan taman, Taman vertical, Track jogging, Kolam minimalis, Relief, Tebing batu alam dll
  MENJUAL:
  – Tanaman Hias
  – Jenis jenis Rumput
  – Pohon pelindung
  – Pohon Bonsai
  – Jenis jenis Bambu
  – Dll

  CONTAC US :
  Telpon : 0812-9391-1848
  Whatsapp : 0815-1469-0244
  Email : endang_garden@yahoo.com
  YM : endang_garden
  BB : 27FDC3D8
  Web : http://www.tamanmurah.com
  Web : http://www.tamanminimalisku.com

  Melayani : Jabodetabek
  Alamat : Jln Raya Parung-Bogor 16320

 34. kalau ingin ma’rifat jangan banyak tidur malam dan jangan banyak makan, malam gunakan munajat pada Allah dan berbuatlah baik pada makluk semua, kita harus bisa renda diri pada siapapun, contoh rosulullah ok.

 35. Santri pada berkata:

  Ini yg Nulis Ngasal Banget ya. Cari Guru Sonoh! biar bener Fikiran mu itu loh. AWALUDIN MA’RIFATULLAH – “Awal-awal agama ialah mengenal Allah.” Syahadat kan Bersaksi. Rukun Islam No 1 apa bos? Tuntasin dulu no 1 baru no 2, 3, 4, 5.

 36. jalanjalankeselamatan pada berkata:

  NURULLAH
  NURUMMUHAMMAD
  KUN FA YA KUN

  Meminta BARokah kepada MARifat.

  SUBULUSSALAM

  ALQURANUL KARIM

  INSYA ALLAH, JANNATUL FIRDAUS. AMIIINNNNNNNNNN

Navigasi komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: