• Tasauf

    Siapa Yang Tidak Memerlukan Pembimbing (Mursyid)?

    Dalam Futhuh al Ghaib, Syekh Abdul Qadir al Jailani menulis syair berikut : Jika takdir membantumu atau kala menuntunmu kepada Syekh yang jujur dan ahli hakikat maka bergurulah dengan rela dan ikutilah kehendaknya Tinggalkan apa yang sebelumnya engkau lakukan Sebab menentang berarti melawan Dalam kisah Khidir yang mulia terdapat cakupan Dengan membunuh seorang anak dan Musa mendebatnya Tatkala cahaya subuh telah menyingkap kegelapan malam Dan seseorang dapat menghunus pedangnya Maka Musa pun meminta maaf Demikian keindahan di dalam ilmu kaum sufi