• Tasauf

    Setelah Shalat Subuh (17)

    Perbedaan paling mendasar sistem pembelajaran ilmu syariat dengan tarekat adalah di dalam syariat pada umumnya orang lebih banyak melihat keluar sedangkan ketika memasuki dunia tarekat kita lebih banyak melihat ke dalam diri sendiri. Memasuki dunia tarekat sebagai gerbang awal kepada hakikat dan makrifat dimulai dengan melaksanakan taubat, membersihkan diri dari dosa-dosa. Allah Maha Suci lagi Maha Mulia tidak mungkin mau menerima hati manusia yang diliputi kotoran dan begitulah sunatullah berlaku. Matahari hanya menyerap cahayanya sendiri sehingga tidak satu pun selain unsur matahari bisa mendekat kepada matahari.