Sufi Muda

Menemukan Tuhan Dalam Keseharian

Syariat, Tarekat, Hakikat dan Makrifat itu SATU

Saya seringkali dapat pertanyaan lewat email tentang hubungan antara syariat dan hakikat. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas hubungan yang sangat erat antara keduanya. Syariat bisa diibaratkan sebagai jasmani/badan tempat ruh berada sementara hakikat ibarat ruh yang menggerakkan badan, keduanya sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Badan memerlukan ruh untuk hidup sementara ruh memerlukan badan agar memiliki wadah.

Saidi Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi guru Mursyid dari Ayahanda Prof. Dr. Saidi Syekh Kadirun Yahya MA. M.Sc mengibaratkan syariat laksana baju sedangkan hakikat ibarat badan. Dalam beberapa pantun yang Beliau ciptakan tersirat pesan-pesan tentang pentingnya merawat tubuh sebagai perhatian utama sedangkan merawat baju juga tidak boleh dilupakan.

Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Ada adagium cukup terkenal, “Hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedang syariat tanpa hakikat adalah sia-sia.” Imam Malik berkata, “Barangsiapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedang yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik.Barangsiapa menghimpun keduanya [syariat dan hakikat], ia benar-benar telah berhakikat.”

Syariat adalah hukum-hukum atau aturan-aturan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi untuk dijadikan pedoman kepada manusia, baik aturan ibadah maupun yang lainnya. Apa yang tertulis dalam Al-Qur’an hanya berupa pokok ajaran dan bersifat universal, karenanya Nabi yang merupakan orang paling dekat dengan Allah dan paling memahami Al-Qur’an menjelaskan aturan pokok tersebut lewat ucapan dan tindakan Beliau, para sahabat menjadikan sebagai pedoman kedua yang dikenal sebagai hadist. Ucapan Nabi bernilai tinggi dan masih sarat dengan simbol-simbol yang memerlukan keahlian untuk menafsirkannya.

Para sahabat sebagai orang-orang pilihan yang dekat dengan nabi merupakan orang yang paling memahami nabi, mereka paling mengerti akan ucapan Nabi karena memang hidup sezaman dengan nabi. Penafsiran dari para sahabat itulah kemudian diterjemahkan dalam bentuk hukum-hukum oleh generasi selanjutnya. Para ulama sebagai pewaris ilmu Nabi melakukan ijtihad, menggali sumber utama hukum Islam kemudian menterjemahkan sesuai dengan perkembangan zaman saat itu, maka lahirlah cabang-cabang ilmu yang digunakan sampai generasi sekarang. Sumber hukum Islam itu kemudian dikenal memiliki 4 pilar yaitu : Al-Qur’an, Hadist, Ijmak dan Qiyas, itulah yang kita kenal dengan syariat Islam.

Untuk melaksanakan Syariat Islam terutama bidang ibadah harus dengan metode yang tepat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga hasilnya akan sama. Sebagai contoh sederhana, Allah memerintahkan kita untuk shalat, kemudian Nabi melaksanakannya, para sahabat mengikuti. Nabi mengatakan, “Shalatlah kalian seperti aku shalat”. Tata cara shalat Nabi yang disaksikan oleh sahabat dan juga dilaksanakan oleh sahabat kemudian dijadikan aturan oleh Ulama, maka kita kenal sebagai rukun shalat yang 13 perkara. Kalau hanya sekedar shalat maka aturan 13 itu bisa menjadi pedoman untuk seluruh ummat Islam agar shalatnya standar sesuai dengan shalat Nabi. Akan tetapi, dalam rukun shalat tidak diajarkan cara supaya khusyuk dan supaya bisa mencapai tahap makrifat dimana hamba bisa memandang wajah Allah SWT.

Ketika memulai shalat dengan “Wajjahtu waj-hiya lillaa-dzii fatharas-samaawaati wal-ardho haniifam-muslimaw- wamaa ana minal-musy-rikiin..” Kuhadapkan wajahku kepada wajah-Nya Zat yang menciptakan langit dan bumi, dengan keadaan lurus dan berserah diri, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Seharusnya seorang hamba sudah menemukan chanel atau gelombang kepada Tuhan, menemukan wajahnya yang Maha Agung, sehingga kita tidak termasuk orang musyrik menyekutukan Tuhan. Kita dengan mudah menuduh musyrik kepada orang lain, tanpa sadar kita hanya mengenal nama Tuhan saja sementara yang hadir dalam shalat wajah-wajah lain selain Dia. Kalau wajah-Nya sudah ditemukan di awal shalat maka ketika sampai kepada bacaan Al-Fatihah, disana benar-benar terjadi dialog yang sangat akrab antara hamba dengan Tuhannya.

Syariat tidak mengajarkan hal-hal seperti itu karena syariat hanya berupa hukum atau aturan. Untuk bisa melaksanakan syariat dengan benar, ruh ibadah itu hidup, diperlukan metodologi pelaksanaan teknisnya yang dikenal dengan Tariqatullah jalan kepada Allah yang kemudian disebut dengan Tarekat. Jadi Tarekat itu pada awalnya bukan perkumpulan orang-orang mengamalkan zikir. Nama Tarekat diambil dari sebuah istilah di zaman Nabi yaitu Tariqatussiriah yang bermakna Jalan Rahasia atau Amalan Rahasia untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Munculnya perkumpulan Tarekat dikemudian hari adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar orang-orang dalam ibadah lebih teratur, tertib dan terorganisir seperti nasehat Syaidina Ali bin Abi Thalib kw, “Kejahatan yang terorganisir akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir”.

Kalau ajaran-ajaran agama yang kita kenal dengan syariat itu tidak dilaksanakan dengan metode yang benar (Thariqatullah) maka ibadah akan menjadi kosong hanya sekedar memenuhi kewajiban agama saja. Shalat hanya mengikuti rukun-rukun dengan gerak kosong belaka, badan bergerak mengikuti gerakan shalat namun hati berkelana kemana-mana. Sepanjang shalat akan muncul berjuta khayalan karena ruh masih di alam dunia belum sampai ke alam Rabbani.

Ibadah haji yang merupakan puncak ibadah, diundang oleh Maha Raja Dunia Akhirat, seharusnya disana berjumpa dengan yang mengundang yaitu Pemilik Ka’bah, pemilik dunia akhirat, Tuhan seru sekalian alam, tapi yang terjadi yang dijumpai disana hanya berupa dinding dinding batu yang ditutupi kain hitam. Pada saat wukuf di arafah itu adalah proses menunggu, menunggu Dia yang dirindui oleh sekalian hamba untuk hadir dalam kekosongan jiwa manusia, namun yang ditunggu tak pernah muncul.

Disini sebenarnya letak kesilapan kaum muslim diseluruh dunia, terlalu disibukkan aturan syariat dan lupa akan ilmu untuk melaksanakan syariat itu dengan benar yaitu Tarekat. Ketika ilmu tarekat dilupakan bahkan sebagian orang bodoh menganggap ilmu warisan nabi ini sebagai bid’ah maka pelaksanaan ibadah menjadi kacau balau. Badan seolah-olah khusuk beribadah sementara hatinya lalai, menari-nari di alam duniawi dan yang didapat dari shalat itu bukan pahala tapi ancaman Neraka Wail. Harus di ingat bawah “Lalai” yang di maksud disana bukan sekedar tidak tepat waktu tapi hati sepanjang ibadah tidak mengingat Allah. Bagaimana mungkin dalam shalat bisa mengingat Allah kalau diluar shalat tidak di latih ber-Dzikir (mengingat) Allah? dan bagaimana mungkin seorang bisa berdzikir kalau jiwanya belum disucikan? Urutan latihannya sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al ‘Ala, “Beruntunglah orang yang telah disucikan jiwanya/ruhnya, kemudian dia berdzikir menyebut nama Tuhan dan kemudian menegakkan shalat”.

Kesimpulan dari tulisan singkat ini bahwa sebenarnya tidak ada pemisahan antara ke empat ilmu yaitu Syariat, Tarekat, Hakikat dan Makrifat, ke empatnya adalah SATU. Iman dan Islam bisa dijelaskan dengan ilmu syariat sedangkan maqam Ihsan hanya bisa ditempuh lewat ilmu Tarekat. Ketika kita telah mencapai tahap Makrifat maka dari sana kita bisa memandang dengan jelas bahwa ke empat ilmu tersebut tidak terpisah tapi SATU.

Tulisan ini saya tulis dalam perjalanan ziarah ke Maqam Guru saya tercinta, teringat pesan-pesan Beliau akan pentingnya ilmu Tarekat sebagai penyempurnaan Syariat agar mencapai Hakikat dan Makrifat. Mudah-mudahan tulisan ini bisa menjadi renungan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin!

Single Post Navigation

243 thoughts on “Syariat, Tarekat, Hakikat dan Makrifat itu SATU

Comment navigation

 1. saya suka ini lain masa saya komen

  • SALAM UKHUWWAH UNTU SEMUA..!!! ” SESUNGGUHNYA KEHIDUPAN DUNIA HANYALAH PERMAINAN DAN SENDA GURAU ” (QS.MUHAMMAD 3:7). //// DUNIA ini ibarat pentas dan lakunan.. MANUSIA itulah Pelakun dan Pengarah utamaNya.. AL QURAN DAN AS SUNAH itulah SkripNya.. MALAIKAT itulah JurugambarNya.. ISLAM itulah Jalan CeritaNya.. KIAMAT itulah Tamat PengambaranNya.. PADANG MAHSYAR TEMPAT PenganugerahanNya.. RASULULLAH SAW., Adalah Penerima Anugerah yang terbaikNya.. ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA Adalah Hakim Nya.. SYURGA dan NEREKA Adalah TROFINYA EMAS dan TEMBAGA NYA..!!! Tapi ” LA ILAHA ILA ANA ” Adalah PENGERUSI bagi PERIBADINYA., AL INSANUU SIRRIHI.

  • INTI AJARAN MA’RIFAT NABI MUHAMMAD SAW., KEPADA SAIDNA ALI R.A., LEBIH MANTAP DAN LEBIH ATASI DARI AJARAN WEDANTA DAN GAUTAMA BUDDHA, SERTA PAHAMAN PAHAMAN AHLI SPRITUAL YANG LAIN., BERKENAAN “”AKU SEJATI “”..!!! Sekian.. Selawat dan salaam.

  • SUNGGUH BENAR APA YANG DI PERKATAKAN ITU SEMUA NYA BERSUMBER DARI FIRMAN DAN SABDA NABI MUHAMMAD SALALLAHU A’LAIHI WASALLAM. TANPA KEHADIRAN NABI MUHAMMAD SAW., KITA SEMUA TAK AKAN MENGENALI ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA.. Atau.. ISMUDZAT YANG MAHA SUCI LAGI MAHA TERTINGGI. ILAHANA.. SELAWAT DAN SALAAM.

  • TAUHID TIDAK HANYA ILMU UNTUK MENGETAHUI DAN MENGAKUI KEKUASAAN SERTA KEESAAN TUHAN. JIKA HANYA DEMIKIAN, MAKA IBLIS PUN SUDAH SAMPAI PADA TAHAP MA’RIFAT. IBLIS TELAH MENGAKU BAHWA TUHAN ITU ESA DAN MAHA KUASA. NAMUN PENGAKUAN NYA TIDAK DI IKUTI DENGAN SIKAP TUNDUK / HORMAT TER HADAP NUR NABI MUHAMMAD SALALLAHU A’LAIHI WASALLAM. TANPA KEHADIRAN NUR NABI MUHAMMAD SAW, KESEMUANYA TIADA. IBLIS JUGA DI JADIKAN DARI NUR NABI MUHAMMAD SALALLAHU A’LAIHI WASALLAM TERMASUK KITA SEMUA SERTA KESELUROHAN YANG ADA DARI DZAT YANG MAHA PENCIPTA SEKELIAN YANG ADA..!! BEGITU JUGA KITA SEBAGAI UMAT MUHAMMAD HARUS BER SIKAP TUNDUK TANDA HORMAT TER HADAP FIRMAN DAN SABDA NABI MUHAMMAD SALALLAHU A’LAIHI WASALLAM, SUMBER SEGALA INTISARI ILMU, IMAN, ISLAM, IHSAN DAN TAUHID SERTA MA’RIFATULLAH. Sekian.. SELAWAT DAN SALAAM.

 2. Alhullul al ihtihad widhatul wujud,

 3. HAKEKAT SHALAT
  Yang harus mereka ketahui pertama kali hakikat shalat ini supaya sempurna kamu menyembah Allah, bermula hakikatnya didalam shalat itu atas 4 (empat) perkara :

  1. BERDIRI (IHRAM).
  2. RUKU’ (MUNAJAH).
  3. SUJUD (MI’RAJ).
  4. DUDUK (TABDIL).

  Adapun hakikatnya :

  1. BERDIRI ( IHRAM)

  itu karena huruf ALIF asalnya dari API, bukan api pelita dan bukan pula api bara. Adapun artinya API itu bersifat JALALULLAH, yang artinya sifat KEBESARAN ALLAH TA’ALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara :
  • KUAT.
  • LEMAH.
  Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga, karena hamba itu tidak mempunyai KUAT dan LEMAH karena hamba itu di-KUAT-kan dan di-LEMAH-kan oleh ALLAH, bukannya kudrat dan iradat Allah itu lemah. Adapun kepada hakikatnya yang sifat lemah itu shalat pada sifat kita yang baharu ini. Adapun yang dihilangkan tatkala BERDIRI itu adalah pada segala AP’AL (perbuatan) hamba yang baharu.

  2. RUKU’ (MUNAJAH)

  itu karena huruf LAM Awal, asalnya dari ANGIN, bukannya angin barat dan bukan pula angin timur. Adapun artinya ANGIN itu bersifat JAMALULLAH yang artinya sifat KEELOKAN ALLAH TA’ALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara :
  • TUA.
  • MUDA.
  Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak mempunyai TUA dan MUDA. Adapun yang dihilangkan tatkala RUKU’ itu adalah pada segala ASMA (nama) hamba yang baharu.

  3. SUJUD (MI’RAJ)

  itu karena huruf LAM Akhir, asalnya dari AIR, bukannya air laut dan bukan pula air sungai. Adapun artinya AIR itu bersifat QAHAR ALLAH yang artinya sifat KEKERASAN ALLAH TA’ALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara :
  • HIDUP.
  • MATI.
  Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak pun mempunyai HIDUP dan MATI. Adapun yang dihilangkan tatkala SUJUD itu adalah pada segala NYAWA (sifat) hamba yang baharu.

  4. DUDUK (TABDIL)

  itu karena huruf HA, asalnya dari TANAH, bukannya pasir dan bukan pula tanah lumpur. Adapun artinya TANAH itu bersifat KAMALULLAH yang artinya sifat KESEMPURNAAN ALLAH TA’ALA, yang terdiri atas 2 (dua) perkara :
  • ADA.
  • TIADA.
  Yang merupakan kudrat dan iradat-Nya juga. Adapun hamba itu tidak ADA dan TIADA. Adapun yang dihilangkan tatkala DUDUK itu adalah pada segala WUJUD/ZAT hamba yang baharu, karena hamba itu wujudnya ADAM yang artinya hamba tiada mempunyai wujud apapun karena hamba itu diadakan/maujud, hidupnya hamba itu di-hidupkan, matinya hamba itu di-matikan dan kuatnya hamba itu di-kuatkan.
  Itulah hakikatnya shalat. Barangsiapa shalat tidak tahu akan hakikat yang empat tersebut diatas, shalatnya hukumnya KAFIR JIN dan NASRANI, artinya KAFIR KEPADA ALLAH, ISLAM KEPADA MANUSIA, yang berarti KAFIR BATHIN, ISLAM ZHAHIR, hidup separuh HEWAN, bukannya hewan kerbau atau sapi. Tuntutan mereka berbicara ini wajib atas kamu. Jangan shalat itu menyembah berhala !!!.

  INILAH FASAL Masalah yang menyatakan sempurnanya orang TAKBIRATUL IHRAM, iaitu hendaklah tahu akan MAQARINAHNYA.
  Bermula MAQARINAH shalat itu terdiri atas 4 (empat) perkara :
  1. BERDIRI (IHRAM).
  2. RUKU’ (MUNAJAH).
  3. SUJUD (MI’RAJ).
  4. DUDUK (TABDIL).

  Adapun hakikatnya :
  Adapun hakikatnya BERDIRI (IHRAM) itu adalah TERCENGANG, artinya : tiada akan tahu dirinya lagi, lupa jika sedang menghadap Allah Ta’ala, siapa yang menyembah?, dan siapa yang disembah?.

  Adapun hakikatnya RUKU’ (MUNAJAH) itu adalah BERKATA-KATA, artinya : karena didalam TAKBIRATUL IHRAM itu tiada akan menyebut dirinya (asma/namanya), yaitu berkata hamba itu dengan Allah. Separuh bacaan yang dibaca didalam shalat itu adalah KALAMULLAH.

  Adapun hakikatnya SUJUD (MI’RAJ) itu adalah TIADA INGAT YANG LAIN TATKALA SHALAT MELAINKAN ALLAH SEMATA.q
  Adapun hakikatnya DUDUK (TABDIL) itu adalah SUDAH BERGANTI WUJUD HAMBA DENGAN TUHANNYA.

  Sah dan maqarinahnya shalat itu terdiri atas 3 (tiga) perkara :
  1. QASHAD.
  2. TA’ARADH.
  3. TA’IN.

  Adapun QASHAD itu adalah menyegerakan akan berbuat shalat, barang yang dishalatkan itu fardhu itu sunnah.
  Adapun artinya TA’ARRADH itu adalah menentukan pada fardhunya empat, tiga atau dua.
  Adapun TA’IN itu adalah menyatakan pada waktunya, zhuhur, ashar, maghrib, isya atau subuh.

  INILAH FASAL Masalah yang menyatakan sempurnanya didalam shalat :

  Adapun sempurnanya BERDIRI (IHRAM) itu hakikatnya :
  Nyata kepada AF’AL Allah. Hurufnya ALIF.
  Alamnya NASUWAT.
  Tempatnya TUBUH, karena tubuh itu kenyataan SYARIAT.

  Adapun sempurnanya RUKU’ (MUNAJAH) itu hakikatnya :q
  Nyata kepada ASMA Allah.
  Hurufnya LAM Awal.
  Alamnya MALAKUT.
  Tempatnya HATI, karena hati itu kenyataan THARIQAT.

  Adapun sempurnanya SUJUD (MI’RAJ) itu hakikatnya :q
  Nyata kepada SIFAT Allah.
  Hurufnya LAM Akhir.
  Alamnya JABARUT.
  Tempatnya NYAWA, karena Nyawa itu kenyataan HAKIKAT.

  Adapun sempurnanya DUDUK (TABDIL) itu hakikatnya :q
  Nyata kepada ZAT Allah.
  Hurufnya HA.
  Alamnya LAHUT.
  Tempatnya ROHANI, karena ROHANI itu kenyataan MA’RIFAT.

  Adapun BERDIRI (IHRAM) itu kepada SYARIAT Allah.q
  Hurufnya DAL.
  Nyatanya kepada KAKI kita.

  Adapun RUKU’ (MUNAJAH) itu kepada THARIQAT Allah.q
  Hurufnya MIM.
  Nyatanya kepada PUSAT (PUSER) kita.

  Adapun SUJUD (MI’RAJ) itu kepada HAKIKAT Allah.q
  Hurufnya HA.
  Nyatanya kepada DADA kita.

  Adapun DUDUK (TABDIL) itu kepada MA’RIFAT Allah.
  Hurufnya MIM Awal.
  Nyata kepada KEPALA (ARASY) kita.
  Jadi Orang Shalat membentuk huruf AHMAD / MUHAMMAD.
  Dikutip dari Blogger sebelah Al-qaromah.blogspot

 4. Suherman M. on said:

  SEMUA TENTANG TINGKATAN ISLAM SUDAH TERSEDIA DIDALAM DIRI KITA MASING-MASING TETAPI TIDAK SEMUDAH UNTUK MENDAPATKANNYA/MENGGALI TENTANG DIRI KITA ITU SENDIRI HANYA ORANG-ORANG PILIHAN YANG BISA MEMLIKINYA YAITU MELALUI PERJALANAN SUFINYA TETAPI SUDAH BARANG TENTU DENGAN BIMBINGAN SEORANG GURU SUFI, MASALAHNYA TIDAK GAMPANG MEMLIKI/MENDAPATKAN GURU YANG DEMIKIAN KARENA MEREKA SANGAT TERTUTUP RAPAT TENTANG APA-APA YANG ADA PADA DIRI MEREKA YAITU ILMU DAN RAHASIA (SYARI’AT, TAREKAT, HAKEKAT DAN MA’RIFAT). PERLU DIFAHAMI BEDA ILMU DAN RAHASIA, ILMU HANYA SEBATAS SYARI’AT DAN TAREKAT SEDANGKAN TINGKATAN HAKEKAT DAN MA’RIFAT UDAH MASUK DALAM RANA RAHASIA, MEREKA YANG MEMILIKI RAHASIA TIDAK TERDAPAT/BERADA DI TEMPAT PENGAJIAN-PENGAJIAN UMUM (PESANTREN-PESANTREN DAN LAINNYA)…

 5. zaenal fiqih on said:

  Alhamdulillah di dkt rumah ane ada Habib yg mw nerangin tentang ini. tpi bila kita datang kerumahnya saja…. dan beliau mengadakan zikir thorikoh alawiyah dan naqsabandiah pada mlam jumat…

 6. saya suka dengan ilmu syaruat tarekat hakikat dan makrifat smoga saya bs byk belajar dari org yg mngrti tentang ilmu ini.

 7. dengan membaca tulisan anda saya ingin tahu atau mendalamtentang torekhot

 8. ketika seseorang sibuk dengan proses mensucikan diri, belajar tentang hati (qalbu) apakah memang sholat saja sampai tidak dilaksanakan?? menunggu sampai diri merasa suci barulah dimulai syariat2 islam seperti sholat??? bukankah sholat itu wajib hukumnya dalam islam? manusia terlalu sibuk mendalami apa yang sebenarnya tidak dalam capaian akal dan hati manusia, maka banyaklah mereka yang meragukan siapa Allah? siapa manusia? siapa islam? mengapa sholat? mengapa harus ke ka’bah? jaman sekarang perdebatan sesama muslim lah yang bisa menyesatkan jika tidak ada yang meluruskan ajaran islam sebenarnya. semua kembali pada diri masing2.

 9. Memet Kurnia on said:

  assalamualaikum… artikel di atas setela diperhatikan kayanya seperti menganggap syariat itu masih belum sempurna kalau tidak dilengkapi dengan thariqat, benarkah demikian??? menurut hemat saya tulisan anda seolah merendahkan syariat dan menganggap bahwa syariat tidak sempurna, bukankah Allah telah berfirman tentang kesempurnaan Syariat??? apalagi syariat dianalogikan dengan sebatas baju, betapa kurang berartinya syariat itu yang bisa dibuka dan diganti kapan saja. Padahal syariat adalah tuntunan pokok umat islam.

  • Wa’alaikum salam
   Tharekat itu bukan kelengkapan tapi satu kesatuan untuk kesempurnaan Islam. Kebanyakan orang belum bisa membedakan antara syariat dan Islam. Jadi ketika menyebut syariat seolah-olah itu sudah mewakili keseluruhan Islam.
   “Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah kuridhai Islam itu sebagai agamamu.” (QS. Al Maidah 3)
   Syariat bagian dari Kebesaran Islam. Kalau anda ingin melaksanakan Islam secara kaffah tentu harus menyangkut aspek zahir bathin. Syariat menuntun manusia kepada beragama secara zahir sedangkan tarekat/hakikat menuntun manusia secara bathin.
   sebagai contoh sederhana, Syariat mengajarkan kita tentang sah atau tidak nya shalat lewat hukum-hukum dan dalil-dalil yang ada sedangkan untuk mecapai shalat khusyuk tidak cukup hanya dengan mengetahui syarat dan rukun shalat. Diperlukan pembimbing yang bisa membuat hati terus mengingat Allah selama ibadah, pembimbing ini tentu seorang ulama pewaris Nabi yang ahli di bidangnya, pelajaran seperti ini di dapat di tarekat..
   Demikian…

 10. Apakah anda masih punya dosa?
  Bisakah anda menjamin keselamatan utk diri sendiri di akerat nanti.
  Klw blm bisa tidak usah ajarin orang

Comment navigation

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 16.452 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: