• Tasauf

    Solusinya Adalah DIAM

    Pelajaran paling penting di dalam menempuh jalan kepada Allah (thareqatullah) disamping mengamalkan zikir adalah belajar DIAM. Zikir pun di laksanakan dalam kondisi diam, hanya qalbu yang berzikir sedangkan mulut terkunci. Zikir yang dilaksanakan secara diam ini memiliki nilai 70 kali lebih baik dari pada zikir yang bersuara (zahar). Hal ini ditegaskan dengan hadis dari al-Baihaqi: “Dzikir yang tak didengar para malaikat pencatat lebih bertambah pahalanya 70 kali daripada dzikir yang didengar oleh para malaikat.” (ar-Ramli, Nihayat al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj, III, 182).