ULAMA YANG MENYESATKAN ULAMA

Hai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang fasiq datang membawa berita kepadamu, maka periksalah lebih dahulu dengan seksama. Supaya jangan sampai mencelakakan orang lain, tanpa mengetahui keadaanya, Sehingga kamu menyesal akan kecerobohanmu itu

(Al Hujurat Ayat 6)

Hai orang-orang beriman! Janganlah hendaknya satu kaum mencela kaum yang lain, dengan bentuk apapun. Boleh jadi mereka yang dicela, lebih baik dari mereka yang mencela.”

Hai orang-orang beriman! Jauhilah kebanyakan prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu, adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain

(Al-Hujurat ayat 11-12)

 

Sejarah saling menuding sesat terhadap satu kelompok oleh kelompok lain sudah sangat sangat lama bahkan sama tuanya dengan sejarah agama itu sendiri. Perpecahan antara Sunni dan syiah mengawali sejarah saling tuding tersebut dimana ulama sunni yang menyebut diri sebagai Ahlul Sunnah dan di dukung oleh penguasa zaman itu menuding sesat bakan kafir kepada saudaranya dari kalangan Syiah. Konflik sunni syiah bukan hanya persoalan keyakinan akan tetapi lebih dominan unsur politik dan kepentingan penguasa saat itu.

Budaya sesat menyesatkan itu sepertinya sudah menjadi penyakit kronis di kalangan ulama dengan alasan mencegah kemungkaran dengan serta merta menunjuk telunjuk dengan lurus mengarahkan ke muka orang lain dan dengan mudah menuduh SESAT.

Kemarin (26/5) berita mengejutkan datang dari Aceh Timur dimana para ulama di sana mengeluarkan semua Ijma’ (kesepakatan) yang menyatakan bahwa Tarekat Naqsyabandiyah yang di ajarkan oleh Prof. Dr. Kadirun Yahya MA M.Sc sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Ulama juga menganjurkan kepada pengikut tarekat itu untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan aliran ahli sunnah waj jamaah. Demikian berita yang saya baca di sebuah harian lokal di Aceh.

Tengku Muhibuddin Waly yang juga sekaligus sebagai Mursyid Tarekat Naqsyabandi di Aceh membacakan hasil keputusan ulama se Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur sebagai berikut :

Setelah meneliti, mengkaji, dan mempertimbangkan, serta merujuk kepada Al Qur’an serta hadist, maka Tarekat Naqsyabandiyah yang mursyidnya Kadirun Yahya kami nyatakan tidak sesuai dengan aliran ahli sunnah wal jama’ah”.

Sangat menggelikan memang, karena yang menuduh sesat itu disamping sama-sama pengamal Tarekat Naqsyabandi juga sama-sama bermazhab Syafii dan otomatis sama-sama pengikut ahlul sunnah.

Ijma’ yang dimaksudkan dalam berita di koran itu jangan anda bayangkan seperti sebuah pertemuan yang seluruhnya di hadiri oleh ulama dan mengadakan musyawarah dengan sungguh-sungguh dengan memgeluarkan berbagai macam kitab dan pendapat-pendapat ulama dahulu sebagai berbandingan. Kejadian di Aceh Timur itu tidak lebih sebuah penghakiman massa. Seluruh masyarakat dari berbagai golongan dikumpulkan bersama orang-orang yang menyatakan diri sebagai ulama dalam acara yang mereka sebut sebagai Musyawarah Akbar Terbuka kemudian secara sepihak mengeluarkan keputusan yang disebut “Ijma’” bahwa Tarekat Kadirun Yahya adalah SESAT!

 

Tuduhan Menyakitkan

Selaku pengamal Tarekat Naqsyabandi, saya sangat menyayangkan sikap ulama di Aceh Timur terutama Tgk Muhibbudin Wali yang seharusnya bisa lebih bijak dan arif dalam menyikapi persoalan-persoalan tentang Tarekat. Beliau sebagai ulama tarekat yang disegani di seluruh Aceh seharusnya bisa menjadi jembatan penghubung antara orang-orang syariat dengan pengamal tarekat dan bisa menjadi pelindung para pengamal tarekat lain bukan malah menusuk dari belakang.

Ada beberapa tunduhan yang disampaikan kepada para pengamal Tarekat Kadirun Yahya dan mungkin tidak saya bahas disini secara mendetail karena tuduhan-tuduhan itu bukanlah fakta akan tetapi lebih kepada fitnah semata.

Menarik kita simak kesimpulan dari ulama di Aceh Timur : “Setelah meneliti, mengkaji, dan mempertimbangkan, serta merujuk kepada Al Qur’an serta hadist, maka Tarekat Naqsyabandiyah yang mursyidnya Kadirun Yahya kami nyatakan tidak sesuai dengan aliran ahli sunnah wal jama’ah”

Kalau mau di teliti seharusnya Tgk Muhibbudin Wali beserta ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Nanggro Aceh (MUNA), HUDA dan MPU kecamatan Darul Aman Aceh Timur juga meneliti pusat tarekat ini di Universitas Panca Budi dan surau-surau lain bukan hanya meneliti di satu tempat kemudian menetapkan hukumnya. Sekitar akhir tahun 1998 di depan Prof. Dr. Jamaan Nur (murid Prof. Dr. Kadirun Yahya MA M.Sc) Tgk. Muhibbudin Wali menyatakan bahwa terekat Kadirun Yahya adalah muktabarah dan kalaupun ada perbedaan dengan tarekat naqsyabandi yang diamalkannya ibarat makan nasi yang berbeda lauk pauk sedangkan nasinya sama. Lalu kenapa dibelakang menyatakan pernyataan yang berbeda?

Kalaupun ada diantara pengikut tarekat Kadirun Yahya yang mengeluarkan pernyataan aneh dan tidak lazim seharusnya yang disesatkan adalah pribadinya bukan institusi. Sama halnya kalau ada polisi mencuri bukan lembaga kepolisian yang dibubarkan akan tetapi oknumnya yang di tindak. Kalau ingin menjadi ulama yang baik, seharusnya Tgk. Muhibbudin Waly memanggil para pengamal tarekat kemudian memberikan arahan dan bimbingan serta menasehati pengamal tarekat Kadirun Yahya agar hati-hati dalam menyampaikan kajian hakikat kepada masyarakat awam. Tgk. Muhibbudin bisa menghubungi pimpinan tarekat Kadirun Yahya yang ada di Medan dan saling bermusyawarah serta menjelaskan duduk persoalannya. Bukankah murid-murid Prof. Dr. Kadirun Yahya MA, M.Sc sebagian besar juga ulama yang memiliki ilmu pengetahuan syariat Islam di atas rata-rata, salah satunya adalah Prof. Dr. KH. Jamaan Nur, Guru Besar IAIN Raden Fatah Palembang.

Tgk Muhibbudin Wali tahun 2002 pernah ikut dalam acara pertemuan tarekat serumpun di Universitas Panca Budi dan dari hasil pertemuan itu disimpulkan bahwa Tarekat Serumpun semuanya muktabarah dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tarekat Serumpun adalah tarekat Naqsyabandi yang mursyidnya bertemu di silsilah Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubis Mekkah dan Tarekat Kadirun Yahya termasuk salah satu tarekat serumpun yang muktabarah.

Syekh Sulaiman Zuhdi mempunyai banyak murid di Indonesia antara lain :

 1. Syekh Abdul Wahab Rokan yang di kenal dengan Syekh Basilam yang mendirikan perkempungan Tarekat Babussalam di Langkat Sumatera Utara.

 2. Syekh Sulaiman Hutapungkut di daerah Sidempuan, Sumatera Utara. Salah seorang Murid Syekh Hutapungkut adalah Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi dari Padang yang kemudian melanjutkan berguru kepada Syekh Ali Ridho di Jabal Qubais.

 3. Syekh Ali Ridha di Mekkah yang kemudian meneruskan silsilahnya kepada Syekh Muhammad Hasyim Al-Khalidi di Buayan Sumatera Barat dan kemudian meneruskan silsilahnya kepada Syekh Kadirun Yahya MA. M.Sc Al-Khalidi.

 4. Syekh Usman Fauzi di Jabbal Qubais yang meneruskan silsilahnya kepada Syekh Abdul Gani Batu Basurat di Riau dan kemudian meneruskan Silsilahnya kepada Abuya Syekh Muhammad Waly Al-Khalidy yang dikenal juga dengan sebutan Syekh Muda Wali di Labuhan Haji Aceh Selatan.

Abuya Syekh Muda Waly yang juga orang tua kandung dari Tgk. Muhibbudin waly mempunyai beberapa orang anak yang kesemuanya meneruskan misi orang tua mereka menyebarkan tarekat yaitu :

 1. Tgk Muhibbudin Waly

 2. Tgk. Amran Waly

 3. Tgk. Jamaluddin Waly

 4. Tgk. Muhammad Nasir Waly LC

Antara Abuya Syekh Muda Waly dengan Prof. Dr. S.S. Kadirun Yahya masih satu guru dan sama-sama berada pada urutan ke-35 di hitung sejak Saidina Abu Bakar Siddiq. Kedua Syekh ini bertemu pada Ahli Silsilah ke-32 yaitu Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubis Mekkah.

Kalau hari ini Tgk. Muhibbudin Wali menyatakan sesat kepada Prof. Dr. S.S. Kadirun Yahya itu sama dengan anda menyatakan sesat kepada diri sendiri karena ajaran tarekat yang beliau amalkan itu bersumber kepada satu Guru.

Kalau tulisan ini dibaca oleh Tgk Muhibbudin Waly atau salah seorang muridnya, saya ingin membuat sebuah permisalan. Misalkan suatu saat anda mempunyai banyak sekali murid dan meneruskan tarekat yang anda bawa dan murid anda pada generasi ke tiga saling menyalahkan dan menyesatkan, bagaimana perasaan anda?

Suatu saat murid dari Tgk. Amran Waly di Labuhan Haji mengeluarkan pernyataan sesat kepada salah seorang murid anda, bagaimana perasaan anda dan bagaimana sedihnya Abuya Syekh Muda Wali mengetahui hal ini.

Saya dapat informasi, Tgk. Amran Waly mengeluarkan pernyataan hakikat bahwa nabi Mumammad adalah wadah dari Allah dan orang-orang Aceh Utara yang awam sekali ilmu hakikat menyatakan Beliau sesat dan Tgk Muhibbudin Waly berdiam diri tanpa ada pembelaan padahal itu adalah saudaranya. Apakah anda juga ikut menyalahkan Tgk. Amran Waly?

Apakah pernah Abuya Syekh Muda Waly menyatakan sesat kepada orang lain?

Beliau tidak pernah menuduh orang lain sesat walaupun hampir semua pengikut Muhammadiyah menyatakan Beliau sesat bahkan kafir. Beliau adalah orang yang telah sampai kepada makrifat dan tentu saja tidak dengan mudah menyatakan orang lain sesat. Saya bisa maklumi kondisi Tgk. Muhibbudin Waly yang belum cukup ilmu untuk memahami rahasia-rahasia Allah.

Kalau Tgk. Muhibuddin ingin menjadi satu-satunya Mursyid tarekat di seluruh Aceh tidak harus dengan cara menginjak tarekat lain karena kalau sikap itu dipertahankan maka suatu saat anda akan disesatkan oleh orang lain.

 

Sesat Menyesatkan dan Konflik Berdarah di Aceh

Nurudin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir India ingin sekali menjadi ulama nomor satu di Aceh. Salah satu cara yang dilakukannya adalah menyatakan sesat kepada ulama selain dia. Nurudin Ar-Raniry mengeluarkan pernyataan sesat kepada Hamzah Fanshury yang berpaham wahdaul wujud dan menfatwakan pengikut Hamzah Fanshury halal darahnya. Setelah Nurudin Ar-Raniry mengeluarkan fatwa sesat dan halal darah maka efeknya sungguh tragis dan memilukan. Hampir semua murid-murid Hamzah Fanshury di bunuh. Di depan mesjid raya Baiturahman, pengikut Hamzah Fanshury di bakar hidup-hidup beserta karya-karyanya. Akibat dari perbuatan itu, 100 tahun kemudian Belanda menyerang Aceh dan membakar habis mesjid Raya Baiturahman tanpa sisa dan Aceh melewati sejarahnya dengan berdarah dan konflik yang tak berkesudahan.

Apakah anda ingin menjadi Ar-Raniry di zaman ini?

Mungkin sebagian yang membaca tulisan ini tidak percaya hubungan antara tuduhan sesat menyesatkan dengan konflik di Aceh. Coba renungi fakta berikut:

 1. Zaman Sultan Iskandar Muda hampir seluruh Aceh menjadi pengamal berbagai macam Tarekat, pengikut terbesar dari Tarekat Syattariyah yang mursyidnya adalah Syekh Abdul Ra’uf As-Singkily yang dikenal dengan Syiah Kuala dan merupakan keponakan dari Hamzah Fanshuri. Aceh mengalami kemajuan dan kemakmuran yang luar biasa. Kemudian pada masa Sultan Alaidin Iskandar Tsani (menantu Iskandar Muda) telah melarang tarekat secara resmi. Pemimpin Tarekat pada masa itu adalah Syamsudin As-Sumatrani (Wafat tahun 1630), murid dari Hamzah Fanshuri. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba dalam bukunya “Ilmu Thariqat dan Hakikat” menceritakan bahwa Ulama-ulama Aceh telah mengadakan musyawarah dibawah pimpinan Mufti Syekh Nurudin Ar-Raniry dan musyawarah memutuskan bahwa penganut tarekat dianggap kafir, murtad dan harus di bunuh mati. Menurut Tgk. H. Hasan Krueng Kale, seorang tokoh ulama di Aceh, pada masa itu telah terbunuh 70 orang penganut tarekat. Akibat tindakan itu Aceh seperti menerima azab dari Allah, diserang oleh Belanda, mesjid di Bakar dan konflik tak berkesudahan.

 2. Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, sebagian besar yang duduk disana adalah orang-orang berpaham wahabi mengadakan musyawarah Tanggal 3-8 November 1974 di Banda Aceh dan mengeluarkan fatwa antara lain bahwa Tarekat-terakat yang berkembang di Aceh saat ini pada prakteknya bertentangan dengan Syari’at Islam. Menyatakan sesat dan menyesatkan kepada pengikut Tarekat Mufarridiah yang diajarkan oleh Syekh Makmum Yahya berpusat di Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara. Setelah mengeluarkan sesat menyesatkan itu 2 tahun kemudian 4 Desember 1976 dimulailah konflik berdarah di Aceh sampai di cabut DOM tahun 1998.

 3. Pada bulan Oktober 1998 Surau Panton Labu Aceh Utara milik yayasan Prof. Dr. SS. Kadirun Yahya MA M.Sc dibakar masa atas pengaruh beberapa ulama termasuk pernyataan Tgk. Muhibbudin Wali yang mangatakan sesat kepada tarekat Kadirun Yahya. Setelah Alkah Zikir Panton Labu di bakar tidak lama kemudian mulai lagi konflik berdarah di Aceh dengan episode yang lebih memilukan, di mulai dengan Tragedi Ara Kundo, Simpang KKA dan diikuti berbagai macam tragedi lain, ribuan nyawa melayang sampai masa damai sekarang ini.

 4. Hari ini Tgk. Muhibbudin Wali beserta ulama-ulama yang terpengaruh oleh politik mengeluarkan peryataan sesat kepada Tarekat Kadirun Yahya, semoga Allah mengampuni dosa Tgk. Muhibbudin Wali beserta ulama lain dan segera menarik pernyataannya agar kelak generasi penerus Aceh tidak menyalahkan anda oleh bencana yang akan menimpa. Jangan sampai Azab Allah menimpa orang-orang yang tidak berdosa hanya gara-gara segelintir ulama.

Apa hubungan memusuhi orang-orang yang dikasihi Allah dan orang-orang yang ikhlas berzikir kepada-Nya dengan bencana?

Hal ini di terjawab dengan sebuah hadist qudsi :

Barang siapa yang memusuhi Wali-KU akan KU nyatakan perang kepadanya” (HR. Bukhari)

Silahkan meneruskan permusuhan anda dengan orang-orang Tarekat dan kita hanya menunggu Allah menyatakan perang kepada anda dalam bentuk yang tidak pernah terbayangkan.

 

Penutup

Tuduhan sesat kepada Tarikat Kadirun Yahya menandakan kurang matangnya ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku ulama termasuk Tgk. Muhibbudin Waly karena persoalan Hakikat kalau dilihat dari kacamata syariat tidak akan pernah ketemu. Prof Dr. Kadirun Yahya telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan ummat dan mempunyai murid jutaan orang di seluruh dunia dan menerima ilmu tarekat lewat jalur silsilah yang benar tentu sangat tidak bijak kalau setelah Beliau tiada kita menuduh tarekat Beliau sebagai tarekat sesat.

Saya kagum dengan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Prof. Dr. Muslim Ibrahim MA, yang tidak pernah sembarang mengeluarkan pernyataan. Ketika orang menanyakan pendapat Beliau tentang tarekat yang disesatkan orang dengan senyum beliau menjawab : Jangan mudah kita menuduh sesat kepada orang lain karena pertanggung-jawabannya bukan hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat kelak di hadapan Allah. Hanya Allah yang mengetahui siapa sesat dan siapa benar.

Semoga di Aceh akan banyak ulama-ulama arif seperti Prof. Dr. Muslim Ibrahim MA yang sangat bijak menyikapi setiap persoalan dan selalu berpihak kepada ummat bukan berpihak kepada kepentingan politik segelintir orang.

 

378 Tanggapan

 1. dan bagaimana dengan tgk sndri yg mngatakan klau abuya muhibbudin waly tidak matang ilmu a????

  hmmm bagaimana kalau anda pergi ke abuya amran dan membahas soal thariqat????

  • MPU adalah Majelis Penyesatan Umat, sikit sikit Bakar……., Bunuh……., setelah dibakar manusia tidak mau makan, mubazir steak yang sudah siap dibakar,

 2. Perbincangan yang luar biasa sekali, sebenarnya tujuan hidup itu hanya 1, yaitu kembali kepada ALLAH, jadi kalau hidup hanya untuk menggunjing satu sama lain dan saling merasa benar maka sia-sialah hidupmu, krn tujuan hidup bukan itu. Kenali dulu TUHANmu maka semua problema ini akan selesai. Setelah kenal TUHANmu tdk akan lg ada perdebatan masalah berTUHAN. taukah Anda tujuan bertarekat? Jika ada yang tau silahkan inbox di jomblo2010@gmail.com,
  “Kenali dirimu sebelum engkau mengenal Tuhanmu”
  “Barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya,
  Barang siapa mengenal Tuhannya maka binasahlah dirinya”
  Kalau diri ini sdh binasah tentu tdk akan lg bisa utk saling menyalahkan.

 3. benar kawan. apabila kita menyatakan sesuatu itu sesat sedangkan orang yang kita bilang itu sesat mempunyai landasan, maka kita telah meruntuh agama kita sendiri. karena akan menimbulkan perpecahan yang disebabkan oleh kata-kata yang tidak pada tempatnya. sementara kita tahu yang berhak menilai ibadah kita itu hanyalah allah semata bukan manusia.

 4. Apakah anda sendiri sudah cukup ilmu untuk menyatakan tgk. Muhibuddin waly kurang matang ilmunya?

 5. Enggak usah repot-repot mas. Kalian semua udah makrifat ke Allah . atau enggak. Kalo udah diam saja mas. Semua itu dari Allah mas. Itulah senda gurau Allah terhadap penzahiran zatnya yang sedikit itu mas. Kalian mesti nonton video Arifbillah Hj Hussin bin Latif dari Singapore baru jelas. Lihat blog farhan4u2c. Mulakan dari nonton video seminar makrifat di Semerang siri 1 dan 2, Loh Mahfuz dan banyak lagi.

 6. kalau kamu bilang itu tarekat sesat.kaulah yg sesat..klo berani datang ke aceh sekaligus bawa semua guru lo.kita debat di aceh.by anak rohani syehk,h,prof,dr,abuya muhibbuddin waly.ilmu lo nol besar tau.cuuuiiissss.semoga sufi di aceh mengutuk keluarga lo.

  • @ abang rahmat syah.
   Untuk apa ALLAH di perdebatkan, apa untungnya, itu hanya akan mengurangi iman saja, jalanilah apa yang menurutmu benar, kalau anda mengatakan ilmu orang lain nol, berarti ilmu anda sudah sempurna? Kalau ilmu anda sudah sempurna, tentunya anda memberi arahan, bukan malah ngajak berdebat..

  • kok aceh gempa mulu ya ?????

   • ya juga ya.knpa aceh byk gempa?mungkinkah gempa itu karena tanda kealiman ulama sana yg mumpuni atau peringatan?

   • Kalian pernah dengar pidato dari Mu’allaf Gustiramdani
    Di situ jawaban.dari gempa tahun 2004 sampai saat ini..

 7. Suatu kali guru agama anakku (3 SLTP) bertanya kepadanya,
  G: Kamu islamnya apaan
  A: Islam Ya Islam Pak
  G: maksudnya alirannya ?
  A: Ya Islam pak, memang Islam ada berapa ,. Bukannya Islam hanya satu !
  G: !!??//

  Memang saya tanamkan kepada anak/istri.. Islam itu Satu,.. jangan pernah bilang islam…,islam..,islam..
  Berpedomanlah pada Al-Quran (Tafsir Ibnu Katsir yang saya baca) dan Hadist (Bukhari,Muslim,Tarmidzi )

  Wsslm

 8. Yang pernah masuk tarikat kodirun yahya, kalau dia jujur, insyaAllah gak akan melanjutkan lagi. Hanya fanatisme dan kebodohan yg bikin orang tetap bertahan di situ. Jadi fatwa Tgk muhibbuddin waly jelas benar. Menghubungkan konflik berdarah di aceh dg perlakuan buruk pada tarikat kodirun yahya jelas mengada2.

  • Sebenarnya semua tarekat itu sama, dari sekian banyaknya tarekat itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada ALLAH, lalu untuk apa d perdebatkan? Sementara dalam Qur’an dan Hadist pun tidak di ajarkan untuk mendebatkan agama, sebaiknya kita temukan dulu Tuhan kita masing masing, setelah itu baru kita ketemu untuk sharing, bukan untuk berdebat

  • Al Qur’an :
   Barangsiapa yang buta (hatinya) didunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar).
   (Surah Al Isra’ayat 72).

  • Antum hati2 Kalo ngomong.tidak sepatutnya mengomentari sesuatu yg Antum tidak paham akan seluk beluknya.

  • bang insan daif….saya yakin anda seorang yg suci dan yg paling bnar dan sedng berada di tarikat yg anda anggap paling bnar…kalo menulis mohon anda menghubungkan diri dengan allah swt…agar pembaca tdk mersa risih dengan kalimat yg anda anggap bnar….maafkan saya atas kelancangan saya

 9. hati 2 kalaw menulis,lebih 2 mengatakan ulama kurang ilmunya,hebatlah penulis bisa tau orang kurang ilmunya.tidak ada hubungannya antara bala dan kematian ahli tarikat,karna sesuatu bala ALLAH yang “lebih tau” sebab akibatnya,maaf mungkin penulis pengikut p kadirun,?lebih baik kt muhasabah diri kt sebelum dtg hr penghisaban nanti!

 10. Dari akhlak saja dia sudah ambruk sebagai seorg wali (wali kata dia kalee..).
  Karena fitnah itu kan kekotoran akhlak dan kekotoran hati sementara seorg wali hrs memilik kebersihan hati klw hati kotor maka itu bernama Wali syahwat..

 11. islam itu kan agama yang sempurna dan punya acuan yang jelas. jadi ga perlulah diperdebatkan. kalau memang sudah keluar dari i’tikad yang ditetapkan, berarti sudah berada diluar islam. persolan SYARIAT (fiqih) bermazhab kpd Imam syafi,i, maliki, hanafi, dan hanbali. TAUHID, bermazhab kepada al-asy’ari dan al-maturidi, TASAWUF, bermazhab kepada seikh junaid al-baghdadi. INILAH ACUAN AHLUSSUNNAH WALJAMAAH. FAHAMI BAGAIMANA I’TIKAD MEREKA…………………………………………………………

 12. Subhanallah. Sesungguh nya allah maha mengetahui. Sunguh saya tidak mengerti dengan artikel saya baca tadi , saya pun bingung dim
  antara ulama yang di bicarakan oleh si penulis yang hebat siapa diantarake dua nya yg benar. Jujur saya pendatang baru dalam pengetahuan ilmu sejarah aceh.saya sebagai hamba yg awam sepintas memikir. Seperti gambar segi tiga.dalam artian kita bisa menyedutkan ,masing2 nama di sudut tersebut 1.guru kita abu muhibbudin waly 2.abu kadirun yahya 3. Si penulis yang hebat tanpa indetitas bahkan kita tidakmengetahui ajaran apa dia tekunin, allah hu akbar sesunnguh nya hanya allah yg tau. Kita kajikan lagi lebih mendalam.secara faktual atau nyata kita sama sama mengetahui.yg tertera nama di atas itu ulama, meskipun sebahagian kecil tiak berguru kepadanya,tapi alhamdulillah kita menenal nya,nah kita berlanjut ke sudut yg ke 3 yaitu si penulis yg hebat, kita sudah membacanya sepintas kisah tadi,mari kita persentasekan hasil kisah tersebut.menurut kajian saya si penulis lebih besar nya memihak kepada abu kadirun yahya, 2 seperti rasanya diperadudombakan dengan cara tidak seksama, setelah saya membaca kisah tersebut timbullah pertanyaan saya. Sepertinya si penulis pernah berjasa kpd abu kadirun yahya. Sehinga bunyi bunyi baikperbaik tersebut lebih membaik kepada abu kadirun yahya.maaf saya juga tidak bermaksud menyalahkan si penulis, tujuan saya hanya memperjelas secara tidak real: ide awam.: jangan mdah terpengaruh dengan kosa kata, yang indah,jangan memihak dalam 3 sudut tersebut masing2 sudut di kajikan dulu.jangan salah menilai karna itu sama sama kita tahu itu wali allah.cuman kidak mengatuhi.di antara mereka aml ibadah siapa yg allah ridhai

 13. Umat Islam baik di Indonesia atau Malaysia kalau masih mahu berpegang pada agama Islam yang suci dan berpaut kepada ilmu-ilmu yang terkandung didalamnya maka berbahagialah mereka.Yang dibimbangi akhir-akhir ini orang mula tertarik kepada agama Kristian.Orang masuk kristian semakin bertambah begitu juga rumah ibadat kristian tumbuh mcm cendawan dimusim hujan.Ulama-ulama besar zaman dahulu telah lama pulang kerahmatulloh.Tinggal anak cucu cicitnya dan pengikutnya cuba meneruskan apa yang ditinggalkan dari segi amalan dan sebagainya.Malangnya pengaruh keduniaan,materialis dan keperluan mengisi perut kelihatan lebih penting dan mengungguli hidup beragama.Kalau di Malaysia kita lihat kini berlaku ketandusan ulama berkaromah dan mungkin juga di Indonesia.Ilmu tinggi sampai universiti.Tapi tiada karomah.Mana ada lagi orang spt walisongo.Walaupun tujuan bertakarub kepada Allah bukan mencari karomah,tetapi karomah tetap akan hadir kepada diri orang-orang yang sanggup mendekati diri dengan Allah.Pendeknya karomah itu jadi senjata atau alat yang ampuh bagi mengajak orang terus mendekati Allah.Orang mendapat karomah setelah bermujahadah diatas tikar sembahyang bukan menggenggam segulung ijazah universiti.Kita sedih bila pemegang ijazah agama masih tercari-cari ulama kampung yang hidup miskin samada buruh atau petani untuk didoakan itu ini.Penganut-penganut Buddha memijak bara api atau meniti diatas mata pedang tetapi tidak menjejaskan.Bagi orang Islam yang tidak ada karomah akan kata Islam buka mencari kelebihan begitu.Tapi pernah berlaku didepan mata saya ada seorang budak muda Islam ketika penganut Buddha itu memijak bara api diaua membaca sesuatu.Ap yang terjadi semua yang berada datas bara api melecur kakinya dan terpaksa dibawa kehospital.

 14. My sobat, ini amalan untuk meningkatkan energi versi Babussalam bintara bekasi yang beriklan sangat bombastis di majalah misteri, PENGECASAN DAN PENYALURAN 17 cupu ENERGI HAQ NUSANTARA
  HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA PENIPU DI BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM PENIPU DI BINTARA BEKASI

  1. BASMALLAH
  Bismillahir rahmanir rahim
  2. ISTIGHFAR
  Asthaghfirullaahal azhiim
  3. SYAHADAT
  Asyahadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadar rasuulullah
  4. SHOLAWAT
  Allaahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihi wa sallam
  5. HAUQOLAH
  Bismillaahi alhamdulillaahi tawakkaltu alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illa billah
  6. SURAT AL FATIHAH
  7. DOA ALIF 1
  Bismillahirrahmanirrahim, Aku tegak seperti Alif, Aku duduk seperti waw,Aku menegakkan Qudrat Allah, Akulah yang masuk dalam kalimah Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah

  DOA SPIRITUAL 1
  Bismillahirrahmanir rahim bis teguh-bis teguh-bis teguh, dzat kuat-dzat kuat-dzat kuat, lah asih-lah asih-lah asih, dzatullah, sifatullah, wujudullah kun fayakun, kuat-kuat-kuat teguh-teguh-teguh selamat-selamat-selamat Laa hawla wa laa quwwata illah billah.

  DOA SPIRITUAL 2
  Bismillahir rahmanir rahim, Asyhadu taguh paluput ilallaahu tan katun
  8. SISTEM PERAWATAN ZAT
  Zikir nafas Huu…Allah
  9. SISTEM PENDINGINAN
  Zikir nafas Allah…Huu
  10. SISTEM PENGECASAN ZAT
  Laa ilaaha illallaah (dibaca dgn lisan) diakhiri dgn Muhammad Rasulullah
  11. PENYALURAN ZAT TYPE 1
  Sarau majid katiwal hati kumul
  12. PENYALURAN ZAT TYPE 2
  Ahdad mahdiad
  13. DOA SPIRITUAL 5
  Raura bismi adam tiada memberi bekas, ada bekas tiada luka subhanaka allaahumma rabbanaa wabihammdika allaahummaghfirli, yaa Allah aku tiada luka berkat kalimah Laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah
  14. DOA ALIF 2
  Bismillahir rahmanir rahim, Aku tegak seperti Alif, Aku melangkah seperti Lam Jalalah, yaa Nur payungi aku, tiada rusak aku, tiada binasa aku, tiada hancur aku, sebelum rusak ‘Alif itu, akulah yan masuk, kedalam kalimah Laa ilaaha ilallah Muhammad Rasulullah.
  15. DOA TOLAK BALA
  Allaahumma idfa’annal bala wal waba wa qaidal haasiriina wal haasidiina wazh-zhaalimiina
  16. DOA SAPU JAGAD
  Rabbanaa aatina fid-dunia hasanah wafil aakhirati hasanah wa qinaa azaaban naar
  17. SHOLAWAT PENUTUP
  Wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam
  18. SYUKUR (HAMDALAH)
  Wal hadulillaahir rabbil ‘aalamiin.

  silahkan diamalkan bagi yang mau, gratis kalau beli di babussalam bintara bekasi harga diatas 80 juta rupiah, beriklan dimajalah misteri yang sangat bombastis

  HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA PENIPU DI BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM PENIPU DI BINTARA BEKASI

 15. ASMARA SERAT CINTA’
  (amalan ini diklankan oleh pijar bangsa dimajalah misteri tahun 2006, harga amalan ini waktu itu minimal 17.5 juta rupiah)
  HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA PENIPU BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM PENIPU BINTARA BEKASI
  Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli alaa Muhammad wa alaa alii Muhammad yaa Robbi yaa sami’du-ana, Bada’tu bismillahi ruhii bihi tadat ilaa kasfi asrori bibathinihin thawat, sa altuka bil ismil muadzom qodruhu bi ajin ahujin jalla jalyut jal-jalat,samii-un sari-un bil ijaabati sayyidiiy bihaqqi Laa yaa khimin bihi dzulmati anjalat bi jahi Laa yaa laghwin jalabtu maqoshidi bihaqqi Laa yaa fuuruin alal fauri ajalat bi ismi Laa yaa ruutsin bisathwathi qohrihi bi i-izzi Laa yaa ruughin umuurii tayasarat binuuri Laa yaa rusyin bisyiddati bathsyihi Laa yaa syalasin bil ismii sa’-di aqbalat, Allahumma sholli alaa Muhammad wa alaa alii Muhammad yaa Robbi yaa sami’du-ana

  HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA PENIPU BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM PENIPU BINTARA BEKASI

 16. 17 cupu untuk potensi ruhani/ penembusan
  (amalan ini diklankan oleh pijar bangsa dimajalah misteri yang sangat bombastis/sangat memikat dan sangat dilebih lebihkan, harga amalan 95 juta rupiah)
  HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA PENIPU BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM PENIPU BINTARA BEKASI

  1BASMALLAH
  Bismillahir rahmanir rahim
  2. ISTIGHFAR
  Asthaghfirullaahal azhiim
  3. SYAHADAT
  Asyahadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadar rasuulullah
  4. SHOLAWAT
  Allaahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihi wa sallam
  5. HAUQOLAH
  Bismillaahi alhamdulillaahi tawakkaltu alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illa billah
  6. SURAT AL FATIHAH
  7. Allahu yaa lathiif – Yaa Kafii, Allahu Yaa Latiif – Yaa safii
  Allahu laa ilaha ilallah
  Dzikir Lisan
  Laa ilaah ilallah 165 x
  8. Dzikir Nafi Isbat
  – Illahi anta maqshuudi wa ridhoka mathlubi
  – Tarik Nafas dan tahan diperut
  Laa ilaah ilallah 1 s/d 21
  Muhammad Rosulullah
  – Illahi anta maqshuudi wa ridhoka mathlubi
  – Buang Nafas
  9. allaahummaj’alna fii quluubinaa nuura, wa fii sam’inaa nuuraa, wa fii basharinnaa nuura, wa ‘an yamininaa nuura, wa’an syimaalinaa nuura, wa min khalfinaa nuura, wa min amaaminaa nuura, wa min ‘ashabinaa nuura, wa fii daaminaa nuura, wa fii lahminaa nuura, wa fii sya’rinaa nuura,wa fii lisaninaa nuura, wa fii aidiyanaa nuura, wa fii rijlaininaa nuura, waj’alil basharinaa nuura birahmatika yaa arhamar-raahimiin, Allaahumma nawwir quluubana bi zikri Laa Ilaaha ilallah.wa aksif asraarinaa bi dzikrii Allah – Allah, wa asrah arwaahinaa bi dzikri Hu Allah – Hu Allah.Allaahumma nawwir quluubana bi nuuri hidayatika kamaa nawartal ardha bi nuuri syamsika abadan abada. Allaahumma thahir quluubana ‘anisy-syirki wal kuffari wan-nifaaqi biramatika ya arhamar raahimin
  10. Ilaahi Robbi zidni ilman. Ilaahi robbi Zidni Fiika Tokhoyyuron
  11. Allahumma ‘idfa’nal bala’ wal waba’ wa qoidal khasirina wal khasidra waz-zholimiina
  12. DOA SAPU JAGAD
  Rabbanaa aatina fid-dunia hasanah wafil aakhirati hasanah wa qinaa azaaban naar
  13. SHOLAWAT PENUTUP
  Wa shallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam
  14. SYUKUR (HAMDALAH)
  Wal hadulillaahir rabbil ‘aalamiin.

  silahkan diamalkan bagi yang mau tidak mau mengamalkan tidak menjadi masalah, ini gratis kalau beli di babussalam bintara bekasi harga diatas 95 juta rupiah

  HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA PENIPU BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM PENIPU BINTARA BEKASI

  • Ass.
   Jalan Benar (itu) pasti ada rambu-rambuNya,… misalnya ; Seorang Wali Allah dipastikan Dirinya sendiri tidak tahu bahwa Beliau adalah seorang wali,.. (Hadits) ~ di Blog SM (ini) ada judul Tassawuf tanpa Tarekat = NOL, bagaimana dengan ajaran Tarekat tanpa Mursyid ? ~ Selanjutnya “Rahasia tetap Rahasia” , maaf hampir saja sudah tidak ada rahasia (lagi), mengapa..? bocor-kah , Siapa yg membocorkan tentang ilmu tarekat / hakekat ke (di) halayak umum?

   Soal bocor membocorkan tentang ilmu hakekat menurut sejarahnya sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman,… Sang Nabi menjadi terfitnah diantara kaumnya karena ulah (si) Ya’jud and Ma’jud (sihir ?) mirip lah itu .(Lihat Al Qur’an). Cerita dalam Al Qur’an tentang ya’jud & Ma’jud ini I’tibar bagi pengamal tarekat.

   Pengamal tarekat ada juga kelirunya,..pada saat melihat teman dalam suluk mengalami (ekstase) fana, mereka nyebutnya “tenggen” atau mabuk ~ tenggen diartikan orang awam , isap ganja, fly ~ ini ‘kan salah (memakai) istilah. Pakai-lah istilah yg baik, kalau ta’ tau istilah yg baik ,.. diam. (disinilah) berlaku diam itu emas.

   Ayahanda Guru, sangat marah jika ada murid membeberkan kaidah-kaidah tarekat pada orang awam, salah satunya (inilah) akibatnya,.. Yang mengakibatkan terjadi kamuflase dari keilmuan itu sendiri (sehingga hilang kesakralannya). Baca Buku Sekumtun Bunga di Taman Firdaus,.. ada hubungan kurang harmonis antara menantu dengan mertua,.. itulah salah satu penyebabnya. (Maaf-kan saya).
   Saya ber-komentar atas tulisan sdr. Sahbudin diatas~ bahwa mengikuti amalan tarekat bukan dan tidak sama dengan ilmu-ilmu sugesti , kanuragan dsb. Yaitu bacaan (isim, kalimat toyibah) yg dibungkus dgn sugesti.(atau sebaliknya) ~ Lalu dengan memakai (meminjam) istilah Metafika,(Itulah sejatinya).

   Ajaran-ajaran seperti ini yg berupa ajaran kanuragan,silat mandraguna, tahan nafas dsb, pengamal bisa jadi sakti mandraguna ~ jelas dapat (gampang) disusupi oleh, ….. makanya (itu-lah) terjadi tipu menipu, dan mereka saling berebut pamor.(Lihat tulisan Sdr.Sahbudin diatas).
   Jika mereka-mereka menyebutnya termasuk ilmu metafisika, jelas bahwa metafisika disini sangat berbeda dengan ilmu metafisika dalam tassawuf,.. harapan saya Bang Sufi Muda dapat mengupas dalam sebuah artikelnya disini. (ngelmu bhs jawa, beda dgn ilmu bhs Qur’an).

   Nah,.. apakah hal seperti ini, ada disinyalir Allah dalam Al Qur’an ? ya ada~ yang disebut Allah, Sighattullah (Celupan Allah) lebih baik celupan siapapun. Baca Al Qur’an ~ (Lho,.. kok ~ bisa tercelup dengan Allah ?,..) sMoga Bangda SM dpt mengupas tentang Sighattullah (ini).

   Dus,.. Ilmu yg dianjurkan Sdr.Sahbudin sangat berbeda dengan ilmu Tarekatullah,..(yang semata) menghadap redho Allah.

   Wass, sMoga bermanfaat.

  • dirahasiakn pak bukan disebarluaskan sperti ini,,
   klo diketahui org bxk brarti bkan ilmu namanya,,
   krna yg disebut ilmu itu ialah rahasia…!!!

 17. kalo suara setan bsa trdngar sdah psti lah yg qta dngar setan brkata ,,
  waah mantap mnusia brdebat msalah keyakinan,,
  sdah psti nti diakhrat jdi tmanku…
  haha”……

  gk dlm 1 kuburan kok klo mati ,,
  mw bnar ato slah itu hanya allah yg tau ..

 18. Tulisan anda ituloh,, gk jelas arahnya.. Anda tidak menjelaskan dan tidak memberi informasi kenapa dan apa yang bisa membuat Prof disesatkan.. saya pikir itu adalah tindakan tepat,, kan di bilang tarekat pimpinan prof … dst sesat.. jadi tidak semua.. cuma sesat.. anda juga tidak tahu apa pimpinan ijma itu sudah melakukan apa saja untuk mengembalikan ajaran yang disesatka.. Anda malah menyalahkan ijma,, ini juga penghakiman..

 19. Bila tgk Muhibbun wali salah dlm tindakannya. mungkin ulama besar aceh lainnya pst akan mengingatkannya. Seperti Abu tumin . Abu jamaludin wali . Dan Abu lain-lainnya..
  Tolong jgn hina ulama kami..
  Kamo peucaya penoh ke ureung nyo..

 20. oooh… jadi anda murid prof kadirun yahya toh baru tahu ane…

 21. haha.. manusia manusia…….lanjut…

 22. Illahi Anta Maqsudi waridoka Madlubi ahktini mahabattaka marifatakaka
  Janganlah Kamu Saling Menyalahkan Sesama
  Marilah Kita Ber Zikrullah Hanya Ketaqwa’an kepada Allah yang dinilai

 23. kata orang jawa. 1.ojok rumongso pinter( jangan merasa pandai)
  2 .ojok rumongso bener (jangan merasa benar )

  YANG PENTING :..ILAHI ANTA MAGSUDI WARIDHOKA MADLUBI…

  WARNING : JANGAN MENYALAKAN ORANG LAIN…..DOSA.

 24. sebenarnya ada contoh dari Al Hafidz Al Imam As Shuyuti untuk mengetahui kebenaran dan tidak buru2 mengatakan sesat, beliau Imam Shuyuti selalu menanyakan kepada Baginda Nabi SAW secara kasyaf untuk mengetahui hadist itu shahih atau palsu, nah apakah ulama yang menyesatkan itu sudah bisa kasyaf menanyakan kepada Baginda Nabi SAW ?? kalau tidak …. jangan2 hanya hawa nafsu saja

 25. alhamdulillah , smg semua ini menjadi tambahnya pemahaman bagi kami dalam berguru,

 26. assmkm..saya cma ingin menanggapi masalah yg tulis oleh abgda SUFIMUDA,..SEBENARNYA..a bkn abu muhibudin aja, yg mengatakan tarekat yg diamalkan oleh pengikut ust kadirun yahya itu sesat tp itu kpsn para ulama, perlu digaris bawahi yg disalah bkn lah kpd mursyid tp pengamal a di daerah tsb,,supaya tdk terikut lg kpd yg lain itu memeang tgs ulama kalau di aceh,mk a aBANGDA
  SUFIMUDA KL MAU ngajar tarekat bereskan dulu tauhid pengamal a,bru diajarkan tarekat a,,jd bersih faham kepada allah,kenal ia akan zad allah a.. dan satu lagi abgda sufimuda yg saya kagum dari abgda adalah ilmu abg yg sangattttt tingi sehinga abg da tau semua dibalik bencana dan musibah yg di berikan oleh allah kepada kami bangsa aceh…dan sampai2x ABGDA pun mengatakan ulama2 aceh yg minim ilmu a,,setau saya yg fakir ini ABG DA seseorang yg sudh muarifatullah tdk pernah sombong terhadap ilmu dan rahasia yg diberikan ALLAH kepada A,makna ilmu bg mrk bkn ajang pamer tapi utk diajarkan kpd murid2 a,,sufi-sufiullah adalah org2 yg telah mendapat pentunjuk tenteng RAHASIA2 ALLAH sehingga hidup a seluruh a di fokus untuk ber’ubudiah kpd allah,,,mereka tdk pernah membuat gelar akan diri a, karena sufi2 allah hanya ALLAHLAH YG TAU.. BUKAN NAMA YG DIPAMERKAN… saya mendoakan kpd kedua a supaya diluaskan kubur a oleh allah..amin.

 27. Ingat…ingat… masalah keimanan itu hal yang abstrak tidak bisa diceritakan, tapi yang penting bagaimana kita disertai Allah, sehingga hati dan pikiran kita damai…,jangan disertai setan yang selalu ingin menyalahkan dan mencari kelemahan orang lain.

 28. sy hanya bisa bilang tarekat itu ajaran setan……….

 29. kembalilah kepada alquran dan sunnah nabi.

 30. Dikamoe seulaku rakjat atjeh kalheuh geu peutrang lee indatu..

  ADAT BAK POE TEUMEURUHOM
  HUKOM BAK SYIAH KUALA

  QANUN BAK PUTROE PHANG
  REUSAN BAK LAKSAMANA

  saleum dari aneuk jeumpa

 31. Ya Allah Ta Alla, Tunjukan kami yg hina ini ke Jalan Mu Ya Allah, Yang Haq. Kami ingin menjadi hamba MU yang Taqwa, Sholeh, menjadi hamba yang berguna bagi Kami, keluarga dan lingkungan. Jangan Engkau ya Allah, jaauh dari hati ini yang masih kotor, penuh dengan maksiat dan buruk sangka. Bersihkan hati ini ya Allah. Amien YRA.

 32. amin ya rabbal alamin

 33. Jika kita benar-benar bertariqat tak perlulah memburuk-burukkan orang lain amalkanlah zikir yang tujuh lataif …mujahadah selalu tegakkan syariat dan selami hakikat ..perbanyaklah suluk…ini lebih baik…amiin..= ilahi anta maksudi waridhaka matlubi..3X

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 13.984 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: